Popis předmětu - B2M34AICD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M34AICD Návrh analogových integrovaných obvodů
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jakovenko J. Zakončení:Z
Přednášející:Jakovenko J. Kreditů:5
Cvičící:Janíček V. Semestr:Z

Anotace:

Čipy jsou téměř všude v našem každodenním životě a stávají se nejdůležitějšími strategickými produkty ve většině zemí. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům získat široké znalosti o návrhu, vývoji a aplikacích analogových integrovaných obvodů. Přednášky a cvičení jsou uspořádány tak, aby studenti získali dobré dovednosti v oblasti designu a uspořádání, aby se mohli připojit k průmyslu polovodičů. Studenti si budou moci nechat vyrobit své navržené čipy s pomocí Taiwanského polovodičového výzkumného institutu (TSRI).

Obsah:

Čipy jsou téměř všude v našem každodenním životě a stávají se nejdůležitějšími strategickými produkty ve většině zemí. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům získat široké znalosti o návrhu, vývoji a aplikacích analogových integrovaných obvodů. Přednášky a cvičení jsou uspořádány tak, aby studenti získali dobré dovednosti v oblasti designu a uspořádání, aby se mohli připojit k průmyslu polovodičů. Studenti si budou moci nechat vyrobit své navržené čipy s pomocí Taiwanského polovodičového výzkumného institutu (TSRI).

Osnovy přednášek:

1. Úvod do polovodičového průmyslu
2. Úvod do integrovaných obvodů – digitální, analogový a mix-mode návrh IC
3. Výroba a uspořádání integrovaných obvodů
4. Senzor teploty
5. Úvod do převodníků
6. Číslicově-analogové převodníky s odporovou sítí
7. Číslicově-analogové převodníky se spínanými kapacitory
8. Číslicově-analogové převodníky se spínanými proudy
9. Sériové analogově-číslicové převodníky
10. Paralelní analogově-číslicové převodníky
11. Sériově paralelní analogově-číslicové převodníky
12. Sigma-Delta analogově-číslicové převodníky
13. Time-domain analogově-číslicové převodníky
14. Testování analogově-číslicového převodníku

Osnovy cvičení:

1. Cadence Environment, Schematic, SPECTRE Simulator, Result Exports (PC Cadence)
2. Pulse-shrinking cyclic delay line - Technology Parameters Optimization (PC Cadence)
3. Digital ripple counter - Technology Parameters Optimization (PC Cadence)
4. Pulse-shrinking-based temperature sensor – Layout and Post-simulation (PC Cadence)
5. Single Stage Amplifier- Technology Parameters Optimization (PC Cadence)
6. Two Stage Amplifier - Layout and Post-simulation (PC Cadence)
7. Quantization Error, Clock Jitter, Thermal Noise, Signal-to-Noise Ratio – Parameter Calculation (PC Matlab)
8. 8-bit capacitor array digital-to-analog converter - Technology Parameters Optimization (PC Cadence)
9. 8-bit capacitor array digital-to-analog converter - Layout and Post-simulation (PC Cadence)
10. Comparator - Technology Parameters Optimization, Layout and post-simulation (PC Cadence)
11. Track and Hold Bootstrapped Switch - Technology Parameters Optimization, layout and post-simulation (PC Cadence)
12. 8-bit Analog-to-Digital converter - Technology Parameters Optimization, Simulation (PC Cadence)
13. 8-bit Analog-to-Digital converter - Layout and Post-simulation (PC Cadence)
14. IC Measurement – (Lab)

Literatura:

Moodle FEL

Požadavky:

Klíčová slova:

návrh, obvody, integrace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)