Popis předmětu - A0B04CIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04CIN Čínština
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lexa F., Lisá D. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CIN

Anotace:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Student se seznámí s výslovností čínštiny, principy psaní čínských znaků a stavbou čínské věty. Společně s navazujícím předmětem Čínština 2 provede kurz postupně studenta nejčastějšími konverzačními situacemi, ve kterých se člověk může ocitnout při pobytu v Číně nebo na Tchaj-wanu.

Cíle studia:

Zvládnutí základů jazyka: výslovnosti čínských hlásek a tónů, používání zápisu pchin-jin, pravidel psaní čínských znaků, struktury čínské věty. Absolvent kurzu by měl ovládat základní čínské konverzační a zdvořilostní fráze a umět se zapojit do jednoduchých konverzačních situací. Rovněž by měl umět přečíst a napsat množství nejpoužívanějších čínských znaků.

Obsah:

Slovní zásoba (a odpovídající čínské znaky) a gramatika z lekcí 1 až 6 z učebnice Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. Vybrané čínské znaky z učebnice Teach Yourself Beginner's Chinese Script.

Osnovy přednášek:

1. Úvod: co je to obecná standartní čínština, kde se používá a jaký je zhruba systém čínského jazyka. Úvod do výslovnosti čínštiny.
2. Výslovnost čínštiny - pokračování a procvičování. Úvod do čínských znaků: jejich tvorba, psaní čínských slov.
3. Základní fráze, pozdravy, omluvy a poděkování, etc. Základní čínská věta - slovesný vs. adjektivální přísudek.
4. Představování se. Gramatika: tvoření otázek, tázací zájmena.
5. Procvičování základních konverzačních frází, psaní znaků. Jednoduché nápisy a cedule v čínských znacích.
6. Konverzace: národnost a původ. Gramatika: předložkové vazby. Procvičování výslovnosti a čínských znaků.
7. Čísla. Konverzace o rodině.
8. Procvičování gramatiky: částice "le" používaná pro vyjádření minulého času a dokončenosti, nový slovní druh - numerativy - používaný při počítání věcí.
9. Hodiny, data, části dne.
10. Procvičování čísel, hodin, etc. Gramatika: částice "le" používaná pro vyjádření změny stavu, zdvojování sloves pro zjemnění výpovědi.
11. Konverzace: plány do budoucna a různé činnosti.
12. Srovnávání. Gramatika: modální slovesa (chtít, muset, přát si...) a předložky.
13. Opakování probrané látky.
14. Závěrečný test.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. London: Hodder Education, 2003. Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Chinese Script. London: Hodder Education, 2003.

Požadavky:

Splnění závěrečného testu na 65%. Průběžná účast a aktivita při hodinách.

Klíčová slova:

čínština, čínský jazyk, začátečníci

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)