Popis předmětu - A6M34BMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M34BMS Biomedicínské senzory
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Husák M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bouřa A., Husák M. Kreditů:4
Cvičící:Bouřa A., Husák M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A6M34BMS

Anotace:

Senzory a mikrosenzory využitelné v biomedicíně.Fyzikální principy činnosti polovodičových senzorů a mikrosenzorů, klasifikace, parametry, navrhování, integrace, zpracování senzorových signálů, linearizace, kalibrace, inteligentní senzory, aplikace senzorů (teplotní, tlakové, optoelektronické, optické vláknové, senzory záření, chemické a biochemické, mechanických veličin, průtokoměry,..), mikroaktuátory a mikrosystémy v medicíně, nanotechnologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M34BMS

Osnovy přednášek:

1. Senzory a mikrosenzory, materiály, biokompatibilita - rozdělení, klasifikace, vlastnosti
2. Parametry senzorů, charakteristiky, statické a dynamické parametry, kalibrace, aplikace senzorů v medicíně
3. Senzory tlaku - piezoodporové, piezoelektrické, kapacitní, pn přechod, s Hallovým senzorem, optické tlakové senzory
4. Senzory mechanických veličin - tenzometry, akcelerometry, taktilní senzory
5. Senzory teploty diskrétní a integrované, inteligentní, senzory pro nízké teploty
6. Senzory pro měření magnetických veličin. Magnetorezistor, Hallův a feromagnetický senzor
7. Senzory průtoku a vlhkosti
8. Mikrosenzory pro monitorování záření
9. Mikrosenzory pro monitorování chemických veličin
10. Mikrosenzory pro monitorování biochemických veličin (biosenzory)
11. Inteligentní senzory
12. Mikroaktuátory a mikromanipulátory pro medicinu
13. Mikrosystémové technologie, nanotechnologie, nanosystémy a nanosenzory v medicíně

Osnovy cvičení:

1. Návrh senzorového systému, výběr senzorů
2. Měření parametrů vybraných typů senzorů
3. Měření teploty s různými typy teplotních mikrosenzorů
4. Tlakové mikrosenzory
5. Kapacitní mikrosenzory
6. Senzorový systém s infrapasivním senzorem
7. Indikátor hořlavých plynů a alkoholu
8. Měření průtoku plynů
9. Mikroprůtokoměry
10. Bezkontaktní přenos dat se senzorů
11. pH mikrosenzor
12. Magnetická měření
13. Bezkontaktní měření polohy

Literatura:

1. Husák, M.: Mikrosystémy. Academia 2008.
2. J. Fraden: Handbook of modern sensors,2nd ed. , Springer Verlag, 1997
3. Ursula, E. - Spichiger,K.: Chemical Sensors and Biosensors for Medical and Biological Applications. Wiley-VCH, Weinheim 1998
4. Prezentace přednášek na web stránkách

Požadavky:

http://www.micro.feld.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)