Popis předmětu - BE2M32DSAA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M32DSAA Network Application Diagnostics
Role:PV Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:Mařík R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mařík R. Kreditů:6
Cvičící:Cibuľa M., Mařík R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BE2M32DSAA

Anotace:

The first part of the course deals with complex network structures, their characteristics identification, with recognition of both structural static and dynamic patterns, and anomaly detection. The second part of the course is focused on specification methods of static and dynamic behavior and their verification. The use of the methods is demonstrated on examples dealing with network application issues. The special treatment is dedicated not only to network and cloud applications, but also to posibilities of diagnostic process automation. The students gain sufficient skills in seminars where they solve practical problems in digital network domain.

Cíle studia:

The course introduces mathematical, theoretical, and practical foundations required for solving of diagnostic system problems that can be modelled using complex network structures.

Osnovy přednášek:

1. Introduction to diagnostics, testing, and verification of network applications.
2. Fundamental characteristics of networks and models of random graphs.
3. Power distribution and preferential linking.
4. Network structure identification
5. Community detection
6. Ties prediction and network inference
7. Network dynamics and dynamic network processes
8. Specification system Alloy and its usage for network applications.
9. Dynamic behavior specification using timed automata (system UPPAAL)
10. Specification and verification of protocols using system UPPAAL
11. Finite state machines testing.
12. Checking sequences of finite state machines
13. Finite state machine behavior identification
14. Multilayer network diagnostics.

Osnovy cvičení:

One/two methods taken from each lecture are selected to define tasks of each seminar. The students work in groups up to three members and solve the assignments using the recommended methods. The solutions and results are delivered electronically that is checked and points are assigned.

Literatura:

- WWW http://alloy.mit.edu/alloy/ - WWW http://www.uppaal.org/ - Software Abstractions - Logic, Language, and Analysis. Jackson, D. MIT Press, 2006 - Networks: An Introduction, M. E. J. Newman, Oxford University Press (2010) - Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, Easley, D., Kleinberg, J.; Cambridge University Press, 2010

Požadavky:

- Knowledge of linear algebra and graph theory.

Klíčová slova:

complex network, community detection, software specification, Alloy, UPPAAL, finite machine identification, diagnostics of network applications

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK4_2018 Technology of the Internet of Things PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)