Popis předmětu - A0B38GRP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B38GRP Grafické programování
Role:  Rozsah výuky:1P+3C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mlejnek P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mlejnek P. Kreditů:5
Cvičící:Mlejnek P. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B38GRP

Anotace:

Předmět se zabývá vývojem aplikačních programů pomocí grafického vývojového prostředí LabVIEW. Přednášky poskytují jednotící pohled na automatizované měřicí a řídicí systémy. Z tohoto důvodu je pozornost věnována i principům komunikace s měřicími přístroji a řídicími moduly se standardizovanými rozhraními (GPIB, RS-232, RS-485, USB, Ethernet, PXI, PCI). Cvičení jsou zaměřena na praktické programování v prostředí LabVIEW. Probíhají formou přednášek, ukázek a řešením samostatných menších úloh s vedením lektora. Cvičení jsou zakončena samostatnou úlohou zaměřenou na procvičení získaných znalostí. Cílem předmětu není pouze naučit posluchače programovat v LabVIEW, ale naučit studenty jak správně programovat v LabVIEW s ohledem na modulárnost, rozšiřitelnost a udržovatelnost vyvíjených aplikací. Předmět tématikou pokrývá kurzy LabVIEW Core 1 a LabVIEW Core 2.

Osnovy přednášek:

1. Základní filozofie vývojových prostředků založených na grafickém programování.
2. Architektura automatizovaného měřicího systému, virtuální měřicí přístroje.
3. Komunikace s měřicími přístroji a zásuvnými kartami.
4. Sběrnice GPIB, architektura, komunikace.
5. Použití knihovny VISA.
6. Použití NI DAQmx a IVI Driver

Osnovy cvičení:

1. Vývojové prostředí LabVIEW, základní orientace
2. Hledání a odstraňování problémů, použití nápovědy.
3. Základní programovací prvky a funkce
4. Programové struktury a jejich použití
5. Vývoj modulárních aplikací - SubVI
6. Datové struktury a jejich management
7. Implementace stavového automatu
8. Proměnné a synchronizace vláken
9. Návrhové vzory a dokumentace
10. Obsluha uživatelského rozhraní na základě událostí
11. Pokročilá práce se soubory
12. Optimalizace a tvorba .exe aplikací
13. Samostatná úloha
14. Prezentace samostatné úlohy, zápočet.

Literatura:

[1] Vlach, J., Havlíček, J., Vlach, M.: Začínáme s LabVIEW, Nakladatelství BEN, Praha 2008, ISBN 978-80-7300-245-9
[2] Bitter, R., Mohiuddin, T., Nawrocki, M.: LabVIEW Advanced Programming Techniques, CRC Press, 2007, ISBN 0-8493-3325-3
[3] Bress, T. J.: Effective LabVIEW Programming, Tom Robbins, 2013, ISBN: 978-1-934891-08-7
[4] Introduction to LabVIEW: http://www.ni.com/

Požadavky:

Prezentace funkční samostatné úlohy. Účast na cvičení, povoleny jsou max. 3 absence. Účast na přednášce je velmi doporučována.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)