Popis předmětu - A0B04S4

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S4 Španělský jazyk 4
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lisá D., Lukešová A. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S4

Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Přináší přehled španělského slovesného systému. Po seznámení se s jednotlivými slovesnými časy a způsoby je kladen důraz na jejich použití v praxi. Procvičován je zejména mluvený projev. Součástí kurzu je také úvod do reálií hispánských zemí. Jednotlivá témata budou upravena dle preferencí studentů. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Cíle studia:

Po absolvování kurzu student ovládá gramatiku španělského jazyka na úrovni A2/B1 společného evropského referenčního rámce.

Obsah:

Španělský slovesný systém. Přehled jednotlivých časů a způsobů (indikativ, subjunktiv, kondicionál). Reálie hispánského světa.

Osnovy přednášek:

Gramatické okruhy: - rozdíly mezi slovesy ser, estar, haber a jejich používání - přehled nepravidelných sloves v přítomném čase - přehled minulých časů v indikativu - vyjádření budoucnosti - slovesné vazby s infinitivem, gerundiem, příčestím minulým - subjunktiv v přítomném čase - subjunktiv v minulém čase - vedlejší věty - podmiňovací způsob Slovní zásoba potřebná k popsání reálií hispánského světa.

Osnovy cvičení:

1. - Úvod.
Rozdíly mezi slovesy ser, estar, haber a jejich používání.
2. -Skupiny nepravidelných sloves.
Nepravidelnosti v přítomném čase.
3. - Přehled minulých časů v indikativu.
El pretérito perfecto.
4. - El pretérito simple (indefinido).
5. - El pretérito imperfecto.
6. - El pretérito pluscuamperfecto.
Rozdíly v použití jednotlivých minulých časů.
7. - Vyjádření budoucnosti.
8. - Podmiňovací způsob jednoduchý a složený.
9. - Subjunktiv v přítomném čase.
Použití subjunktivu.
10. - Minulé časy v subjunktivu.
11. - Vedlejší věty.
12. - Slovesné vazby s infinitivem, gerundiem, příčestím minulým.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literatura:

Materiály k hodinám budou studentům k dispozici v Moodlu. Doporučená literatura: Čermák, Petr, Andrés Castillo, David. Gramática aplicada de la lengua española. Karolinum, Praha : 2011. Hamplová, Sylva. Stručná mluvnice španělštiny. Academia, Praha : 1998. Moreno García, Concha. Temas de gramática (nivel superior). SGEL-Educación, Madrid : 2008.

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura I.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

španělština, slovesa, pokročilí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)