Popis předmětu - A0B04S4

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S4 Španělský jazyk 4
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Lisá D., Lukešová A., Novotná T., Saláková D. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S4

Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura II. (1. až 4. lekce). Součástí kurzu je také úvod do reálií hispanoamerických zemí. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Cíle studia:

Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A2 společného evropského referenčního rámce.

Obsah:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura 2

Osnovy přednášek:

Gramatické okruhy: - neurčitá a záporná zájmena - nepřímý a přímý předmět - imperativ (vykání) - gerundium - slovesné vazby s infinitivem - imperfektum - tvoření příslovcí - použití por x para Slovní zásoba: - ubytování - obchody - nakupování - oblečení - životní prostředí - příroda - vyprávění

Osnovy cvičení:

1. - Úvod. Opakování lekce 8 až 10 (Aventura I.)
2. - Lekce 1 - De cinco estrellas.
Rozkaz. Ubytování.
3. - Lekce 1 - Reklamace.
Ser/estar Yucatán. Pero/sino.
4. - Lekce 2 - De tiendas.
Neurčitá zájmena. Číslovky.
5. - Lekce 2. - Oblečení.
Přímý a nepřímý předmět. Nakupování online.
6. - Lekce 2. - Comercio Justo.
Sloveso parecer.
7. - Lekce 3. - Vaya fauna.
Časování nepravidelných sloves. Estar + gerundio.
8. - Lekce 3. - Zvířata.
Vyjádření pocitů.
9. - Lekce 3. - Las islas Galápagos
Spojky.
10. - Lekce 4. - ¡Cómo pasa el tiempo!
Imperfektum.
11. - Lekce 4. - Vyprávění v minulosti.
Slovesné vazby s infinitivem.
12. - Lekce 4. - Los incas.
Tvoření příslovcí.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literatura:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura I.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

španělština, pokročilí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V


Stránka vytvořena 30.1.2023 17:53:25, semestry: Z/2024-5, L/2021-2, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)