Spolupráce s FEL ČVUT v oblasti reklamy, PR a HR

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze nabízí zájemcům o propagaci možnost prezentovat svojí značku, produkt, personální politiku, nebo vědecké a výzkumné aktivity.

Pro smysluplnou a cílenou propagaci vaší společnosti jsme připravili několik variant prezentace. Jejich cílem je nejen posílení spolupráce mezi akademickou půdou a praxí, ale zejména:

  • zlepšení připravenosti studentů pro praktický život (propojení výuky s praxí a komerční sférou);
  • zvýšení prestiže firmy (spojení se značkou ČVUT);
  • zajištění možnosti spolupráce v oblasti výzkumu;
  • cílená nabídka pro studenty a absolventy FEL;
  • zveřejňování pracovních pozic.

 

Podnikáme celou řadu aktivit zaměřených na studenty, jejichž účelem je zatraktivnění studia technických oborů.

Konkrétní příklady možné spolupráce:

Diář pro studenty

Studentský diář vznikl jako pomůcka pro lepší orientaci v harmonogramu akademického roku. Vychází v počtu 4000 kusů a je hojně využíván, protože obsahuje specifická data související s harmonogramem a termíny důležitých akcí. Díky svému kapesnímu formátu je oblíbený nejen mezi studenty, ale rovněž u pedagogů a dalších zaměstnanců fakulty. Prostor pro prezentaci partnerů fakulty je poskytován ve formě umístění loga či inzerátu společnosti na jednotlivé stránky diáře. Rozměry jsou přizpůsobeny specifickému umístění.

Sociální sítě – Facebook, Twitter, LinkedIn

Facebook – Aktuálně máme přes 5500 fanoušků, většina z nich jsou naši studenti, absolventi, nebo příznivci fakulty. Prezentace nebo inzerát bude umístěn spolu s krátkým představením inzerenta - inzerát je možno přizpůsobit dle vašeho návrhu průvodního textu. Samozřejmostí je označení inzerujícího v textu.

Twitter – V současné době máme přes 300 followerů. Kanál využívají zejména studenti, kteří mají zájem o dění na fakultě.

LinkedIn – fakultní profil sdružuje více jak 2800 studentů a absolventů a jeho oblíbenost stále vzůstá. Dle interního průzmunu FEL studenti stránku začínají chápat jako náborovou.

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk