Popis předmětu - B3M38DIT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38DIT1 Diagnostika a testování
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Šmíd R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Šmíd R. Kreditů:6
Cvičící:Drozd S., Šmíd R., Tereň O. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38DIT1

Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky modelování a detekce poruch, zajišťování odolnosti proti poruchám, sledování provozního stavu složitých průmyslových komponent a autonomních systémů, nedestruktivního testování a diagnostiky elektronických zařízení s analogovými a číslicovými obvody.

Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky modelování a detekce poruch, zajišťování odolnosti proti poruchám, sledování provozního stavu složitých průmyslových komponent a autonomních systémů, nedestruktivního testování a diagnostiky elektronických zařízení s analogovými a číslicovými obvody.

Obsah:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky modelování a detekce poruch, zajišťování odolnosti proti poruchám, sledování provozního stavu složitých průmyslových komponent a autonomních systémů, nedestruktivního testování a diagnostiky elektronických zařízení s analogovými a číslicovými obvody.

Osnovy přednášek:

1. Základní koncepty, příklady aplikací, diagnostika, prognostika
2. Spolehlivost, zajištění odolnosti vůči poruchám
3. Statická/dynamická/analytická redundance, Byzantské selhání
4. FMEA/FMECA, FTA
5. Modely poruch, detekce pomocí modelů signálů/objektů
6. Zdroje a snímání diagnostických signálů pro monitorování stavu zařízení, předzpracování signálu,
7. Extrakce příznaků, spektrální, obálková, kepstrální analýza
8. Analýza nestacionárních signálů, řádová analýza, kontrola přípustnosti, fuzzy přístup pro detekci poruch
9. Diagnostika s využitím hluku, tvarování svazku v poli senzorů
10. Nedestruktivní testování, detekce a lokalizace, POD křivka, impulsní a spojitá akustická emise
11. Nedestruktivní testování ultrazvukem, vířivými proudy, aktivní termografie
12. Testování analogových, číslicových a smíšených obvodů,
13. In-circuit metody, Built-in Self Test, Design for Test
14. Navrhování testů, komprese testů, Boundary Scan

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná: Isermann, Rolf. 2011. Fault-Diagnosis Applications: Model-Based Condition Monitoring: Actuators, Drives, Machinery, Plants, Sensors, and Fault-Tolerant Systems. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. Kniha je přístupná online přes univerzitní knihovnu. Doporučená: Isermann, Rolf. 2006. Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)