Popis předmětu - B4B36SIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B36SIN Softwarové inženýrství
Role:PO, PZ Rozsah výuky:3P+2S
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Komárek M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Komárek M., Šebek J. Kreditů:6
Cvičící:Komárek M., Šebek J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B36SIN

Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší projekty v týmech i samostatně.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do SI. Vize projektu, metodiky vývoje SW. Byznys a systémové požadavky.Textově formulované požadavky a jejich atributy.
2. Návrh SW - Komponentový vývoj, dependency injection, java EE architektura, kontejnery
3. Obchodní procesy a jejich vztah k požadavkům. Modelování požadavků pomocí UML - diagram aktivit. Event-Driven Design
4. Návrh SW - JavaBeans
5. Modelování požadavků pomocí UML - diagram tříd a stavů, Domain-Driven Design
6. Návrh SW - Perzistentní vrstva
7. Modelování požadavků pomocí UML - digram případů užití a scénáře případů užití
8. UML digramy pro návrh - diagramy nasazení, komponent a sekvencí
9. Návrh SW - GRASP, Byznys vrstva
10. Agilní metodiky vývoje
11. Návrh SW - Design Patterny, Prezentační vrstva, testy, základy deployment,maintance
12. DevOps, GitOps, CI/CD, microservice architecture, cloud-native development, software factory as a service
13. Návrh SW - Softwarová architektura, škálování, SOA
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA. 2004

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3_2016 Software PO 5
BPOI3_2018 Software PZ 5


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)