Popis předmětu - A2B37KMM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice
Role:  Rozsah výuky:0P+4L+2D
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Honzík P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fliegel K., Honzík P., Ulovec K. Kreditů:6
Cvičící:Fliegel K., Honzík P., Ulovec K. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37KMM

Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a zejména posílit praktickou aplikovatelnost těchto znalostí z oblasti zvuku, obrazu a komunikace v multimediálních systémech. V oblasti zvuku je stěžejní zaměření na elektroakustické měniče používané v moderních elektronických a komunikačních zařízeních, jejich praktické použití a zejména propojení s digitálními částmi těchto systémů. V oblasti obrazu se jedná zejména o praktické aspekty získání a zpracování obrazové informace na moderním dostupném hardware. Část zaměřená na komunikaci v multimediálních systémech pokrývá měření týkající se přenosu zvukových a obrazových dat. Předmět je určen pro studenty závěrečného ročníku bakalářského studia. Přidanou hodnotou je rozšíření a zejména praktické ukotvení získaných znalostí vedoucí k jejich snadné aplikaci ať už v projektech v praxi nebo v dalším studiu.

Cíle studia:

Presenting prospective digital communication systems.

Obsah:

Výuka bude probíhat formou laboratorních cvičení (4x45min.), teoretické základy k dané úloze budou vyloženy na začátku cvičení. Pro úlohy z oblasti audio a video bude využita implementace zpracování signálů v jazyce Python na dostupném hardware typu Raspberry Pi, jehož prostředí a ekosystém jsou mnohým studentům známy (a ostatní se s nimi snadno seznámí). Úlohy zaměřené na komunikaci budou probíhat v laboratoři k tomu přístrojově vybavené. Posledních cca 30min. budou studenti samostatně připravovat stručný dokument, který bude do příštího cvičení ohodnocen – to zajistí průběžnou zpětnou vazbu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Úvod, implementace základního zpracování akustických signálů
2. Zpracování signálu z mikrofonu s PDM výstupem
3. Zpracování signálu z mikrofonu s I2S výstupem, měření přenosové funkce
4. Zpracování signálu z mikrofonu s TDM výstupem, směrový systém
5. Měření na miniaturních reproduktorech, nelineární zkreslení
6. Měření na ultrazvukových měničích, měření vzdálenosti.
7. Připojení kamery, obslužný program, základní operace nad obrazem v reálném čase.
8. Předzpracování videa (např. vyvážení bílé, potlačení šumu, doostřování, stabilizace, barevné klíčování).
9. Komprese, záznam a streamování videa.
10. Úvod do měření v multimediálních bezdrátových systémech, časová, frekvenční a signálová doména
11. Měření na systému digitální televize
12. Měření na systému digitálního rozhlasu
13. Měření na systému bezdrátové datové komunikace
14. Prezentace semestrální práce, hodnocení, zápočet

Literatura:

Vzhledem k šíři předmětu není určena povinná literatura, pouze doporučená:
1. Škvor, Z., Elektroakustika a akustika, ČVUT 2012
2. Matthias Geier, Play and Record Sound with Python, https://python-sounddevice.readthedocs.io/ , MIT, 2021
3. Ashwin Pajankar, Raspberry Pi Image Processing Programming: Develop Real-Life Examples with Python, Pillow, and SciPy, Apress, 2017
4. Sandipan Dey, Hands-On Image Processing with Python: Expert techniques for advanced image analysis and effective interpretation of image data, Packt Publishing, 2018
5. Dobeš, J., Žalud, V.: Moderní radiotechnika. BEN, 2006, ISBN 80-7300-132-2.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení (laboratorní úlohy), odevzdání semestrální práce, obojí bude hodnoceno.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)