Popis předmětu - BE2M34ZETA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M34ZETA Custom Electronics Design
Role:PV, P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13134 Jazyk výuky:EN
Garanti:Janíček V. Zakončení:KZ
Přednášející:Janíček V. Kreditů:6
Cvičící:Janíček V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M34ZETA

Anotace:

Předmět se zabývá metodikou pokročilého návrhu zakázkové elektroniky. Cílem předmětu je převést teoretické znalosti předchozího studia do návrhů konkrétních praktických aplikací. Na modelových příkladech seznamuje studenty s problémy, které se při návrhu a profesionální výrobě často objevují a řeší. Předmět vychází z reálných zkušeností při vývoji a výrobě, ukazuje moderní technologické trendy a součástkovou základnu.

Osnovy přednášek:

1. Obecná pravidla a postupy při návrhu a realizaci elektronických zařízení
2. Technická a výrobní dokumentace, mechanický model výrobku (včetně 3D), CAD podpora návrhu
3. Diagnostika, schvalovací procesy, EMC, bezpečnost, certifikace, uvedení na trh
4. Návrh řídicích jednotek pro vestavěné systémy
5. Volba vhodných sběrnicí a komunikačních rozhraní, jejich reálné využití (SPI, I2C, UART, CAN, 485, Ethernet, USB, HDMI, LVDS, WIFI, Bluetooth?)
6. Návrh rychlých číslicových soustav (High Speed Digital Design)
7. Návrh zařízení HID (Human Interface Device) - displeje, tlačítka, akustická signalizace...
8. Aplikace s AD, DA převodníky, digitálními potenciometry, analogové přepínače
9. Návrh měřících terminálů s digitální analýzou dat
10. Návrh vhodné napájecí soustavy, řízení spotřeby výrobků
11. Tepelná bilance zařízení, chlazení
12. Principy řízení a buzení moderních motorů
13. Principy návrhu a řízení zdrojů světla (zejména LED)
14. Návrhová pravidla pro elektroniku velkých a malých proudů a napětí

Osnovy cvičení:

1. Programové vybavení laboratoře (CAD návrhové systémy?), zadání projektů
2. Mechanický 3D návrh, spolupráce s elektronickými CAD systémy
3. Principy a využití obvodové analýzy a analýzy ?Signal Integrity?, řízená impedance desky plošného spoje ? nastavení a analýza
4. Demonstrace návrhu řídicí jednotky pro embedded systémy
5. Příklady návrhů komunikačních rozhraní
6. Návrh rychlých soustav typu procesor ? paměť
7. Demonstrace a příklady návrhu zařízení HID
8. Příklady a ověření funkce analogových a digitálních regulačních obvodů
9. Příklady a ověření funkce měřících terminálů
10. Návrh napájecí soustavy elektronického zařízení ? příklady, simulace
11. Příklady řešení tepelné bilance elektronického výrobku
12. Návrh řízení moderního motorku
13. Návrh řídicích obvodů LED osvětlení
14. Vyhodnocení projektů, zápočet

Literatura:

1. Záhlava,V.: Návrh a konstrukce desek plošných spojů, BEN, Praha 2010
2. Johnson, H. W.: High?Speed Digital Design, A Handbook of Black Magic, Prentice Hall, 1993
3. Aktuální aplikační listy a specifikace technologií resp. součástek pro příslušnou tematiku.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2661

Klíčová slova:

Zakázková elektronika, vestavěné systémy, návrh elektroniky

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK4_2018 Technology of the Internet of Things PV 3
MEEK1_2018 Electronics P 3
MEEK3_2018 Photonics PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)