Popis předmětu - B4B39HRY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B39HRY Počítačové hry
Role:PZ, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bittner J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bittner J. Kreditů:6
Cvičící:Bittner J., Havlík T., Kučera M., Pospíšil A., Sedláček D. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B4B39HRY

Anotace:

Studenti získají orientaci v typických problémech, se kterými se lze setkat při programování počítačových her. Seznámí se s problematikou reprezentace 3D modelů, animací, detekce kolizí, fyzikální simulace, vykreslování v reálném čase v oblasti tvorby počítačových her. Na cvičeních v týmech vytvoří vlastní počítačovou hru: od sepsání konceptu a design dokumentu přes programování herních mechanismů až po prezentace odborné porotě. Na cvičeních je využívána sada nástrojů Unity.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: B4B39HRY

Cíle studia:

Získat teoretické i praktické znalosti nutné pro tvorbu her a naučit se základní postupy používané při vývoji počítačových her.

Osnovy přednášek:

1. Úvodní přednáška, systém hodnocení, cvičení, historie počítačových her
2. Herní design
3. Komponenty herního enginu, herní smyčka
4. Transformace, animace, animační křivky
5. Skeletální animace, míchání animací
6. Detekce kolizí
7. Herní fyzika
8. Inverzní kinematika
9. Umělá inteligence ve hrách
10. Materiálové modely, shadery
11. Herní hudba
12. Optimalizace herního enginu
13. Zvaná přednáška
14. Závěrečné prezentace projektů

Osnovy cvičení:

1. Rozdělení do týmů, Úvod do Unity
2. Unity 1: základní koncepty, herní smyčka, 2D GUI, vstup od uživatele
3. Unity 2: transformace, kamera, viewporty, obsah, 3D modely
4. Unity 3: kolize, dynamika, herní logika
5. Unity 4: kostra, hierarchie, animace
6. Prezentace design dokumentu a proof-of-concept
7. Konzultace k semestrální práci
8. Unity 5: úvod do shaderů
9. Konzultace k semestrální práci
10. Konzultace k semestrální práci
11. Konzultace k semestrální práci
12. Prezentace beta-verze
13. Odevzdání finální aplikace a dokumentace, zápočet
14. Rezerva

Literatura:

J. Gregory. Game Engine Architecture (3rd edition). CRC Press, 2018.
J. Schell. The Art of Game Design: A book of lenses. CRC Press. 2008

Požadavky:

Předpokládají se znalosti v oblastech: programování v některém z běžně používaných jazyků, (cvičení jsou vedena v jazyce C#), lineární algebra.

Klíčová slova:

počítačové hry, programování, animace, počítačová grafika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika PO 3
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika PZ 3


Stránka vytvořena 25.6.2024 17:51:03, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)