Popis předmětu - B2M32DSAA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32DSAA Diagnostika síťových aplikací
Role:PV Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mařík R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mařík R. Kreditů:6
Cvičící:Cibuľa M., Mařík R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b2m32dsaa

Anotace:

První část předmětu se zabývá modelováním komplexních síťových struktur, identifikací jejich charakteristik, rozpoznáváním strukturálních statických i dynamických vzorů a detekcí případných anomálií. Druhá část předmětu se soustředí na specifikační metody statického i dynamického chování a jejich ověřování. Použití metod je demonstrováno na příkladech problémů síťových aplikací. Speciální pozornost je věnována nejen diagnostice aplikací v síťovém prostředí a cloudu, ale i možnostem automatizace diagnostických procesů Cvičení jsou zaměřena na získání praktických dovedností v rámci řešení praktických úloh v doméně počítačových sítí.

Cíle studia:

Předmět představuje matematické, teoretické, a praktické základy nutné pro zvládnutí problematiky diagnostiky systémů, které lze modelovat jako komplexní síťové struktury.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do diagnostiky, testování a verifikace síťových aplikací
2. Základní vlastnosti sítí a modely náhodných grafů
3. Mocninové rozložení a preferenční připojování
4. Identifikace struktury sití
5. Detekce komunitního chování
6. Predikce vazeb a inference sití
7. Vývoj sítě a dynamické síťové procesy
8. Specifikační systém Alloy a jeho použití v síťových aplikacích
9. Specifikace dynamického chování časovými automaty (systém UPPAAL)
10. Specifikace a ověřování protokolů pomocí systému UPPAAL
11. Kontrolní sekvence konečných automatů
12. Identifikace chování konečných automatů
13. Nástroje pro testování a diagnostiku softwarových sítí, automatizace procesů.
14. Diagnostika aplikací v síťovém prostředí a cloudu.

Osnovy cvičení:

1. Rozdělení do skupin, vytvoření implementačního prostředí, práce se základními knihovnami.
2. Generování různých typů grafů a hledání cest.
3. Identifikace "rich club" uzlů sítě
4. Rekonstrukce komunikační počítačové sítě
5. Rozklady sítí na komunity
6. Detekce komunikačních vzorů v síti
7. Hodnocení vývoje senzorové sítě
8. Specifikace a verifikace protokolů pomocí nástroje Alloy
9. Specifikace dynamického systému v systému UPPAAL
10. Ověření protokolu pomocí systému UPPAAL
11. Určení stavu pomocí kontrolní sekvence konečného automatu.
12. Rekonstrukce konečného automatu pomocí aktivního učení.
13. Návrh testů pro vrstvené softwarové sítě.
14. Hodnocení cvičení.

Literatura:

- WWW http://alloy.mit.edu/alloy/ - WWW http://www.uppaal.org/ - Software Abstractions - Logic, Language, and Analysis. Jackson, D. MIT Press, 2006 - Networks: An Introduction, M. E. J. Newman, Oxford University Press (2010) - Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, Easley, D., Kleinberg, J.; Cambridge University Press, 2010

Požadavky:

- Znalost základů lineární algebry a teorie grafů. - Orientace v problematice síťových aplikací a protokolů

Klíčová slova:

složitá síť, detekce komunit, specifikace softwaru, Alloy, UPPAAL, identifikace konečných automatů, diagnostika síťových aplikací

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet PV 3
MEEK5_2018 Communication Systems and Networks PV 3
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí PV 3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)