Popis předmětu - B1B16UEE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky
Role:PZ, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Knápek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Knápek J., Vašíček J., Vítek M. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16UEE1

Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

Osnovy přednášek:

1. Energetické odvětví jako systém
2. Podnikání v energetických odvětvích
3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU
4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování
5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy
7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi
8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady
9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny
10. Ekonomické a technické aspekty OZE
11. Principy regulace v energetickém odvětví
12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU
14. Shrnutí, rezerva

Osnovy cvičení:

1. Pravidla, podmínky udělení zápočtu, vědomostní test, diagram zatížení
2. Úvod do úrokového počtu (diskontování, zásobitel, anuita), kritéria NPV, IRR)
3. Poptávková křivka po elektřině, schéma elektrizační soustavy, Tm, (Tz), km
4. Náklady a tarify za elektřinu (faktura za elektřinu, struktura tarifních složek)
5. DÚ 1 zadání na zásobování RD energií
6. Minitest 1 Subjekty energetického trhu
7. Elektromobilita
8. Podpůré služby v ES (výkonové zálohy), kontrola DÚ1
9. Měrné výrobní náklady (LCOE) různých zdrojů v ES, zadání DU 2
10. Minitest 2, teplárenství, metody klíčování nákladů na teplo a elektřinu
11. Optimální provoz - rozdělování zatížení mezi paralelně spolupracující jednotky
12. Klasická úloha elektroenergetiky - elektrárna na dole nebo u spotřebitele?
13. Kontrola DÚ2
14. Zápočet

Literatura:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7 Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011 Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006 Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Požadavky:

Klíčová slova:

měrné náklady, marginální náklady, fixní (stálé) náklady, proměnné (variabilní náklady), tarify, intermitentní zdroje energie, obnovitelné zdroje energie, maximální (jmenovitý) výkon, roční výroba (spotřeba) energie, MW, MWh, doba využití maxima, doba plných ztrát, střední výkon, koeficient využití maxima, soudobost

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PZ 5
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 6
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 6


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)