Popis předmětu - B1B16UEE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky
Role:PV, PZ Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Knápek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Knápek J., Vašíček J., Vítek M. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16UEE1

Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

Osnovy přednášek:

1. Energetické odvětví jako systém
2. Podnikání v energetických odvětvích
3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU
4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování
5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy
7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi
8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady
9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny
10. Ekonomické a technické aspekty OZE
11. Principy regulace v energetickém odvětví
12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU
14. Shrnutí, rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7 Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011 Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006 Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 6
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 6
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PZ 5


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)