Popis předmětu - BE4M33DZO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M33DZO Digital Image
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Sýkora D. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Drbohlav O., Sýkora D. Kreditů:6
Cvičící:Čech J., Drbohlav O., Pánek V., Sýkora D., Škoviera R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BE4M33DZO

Anotace:

This course presents an overview of basic methods for digital image processing. It deals with practical techniques that have an interesting theoretical basis but are not difficult to implement. Seemingly abstract concepts from mathematical analysis, probability theory, or optimization come to life through visually engaging applications. The course focuses on fundamental principles (signal sampling and reconstruction, monadic operations, histogram, Fourier transform, convolution, linear and non-linear filtering) and more advanced editing techniques, including image stitching, deformation, registration, and segmentation. Students will practice the selected topics through six implementation tasks, which will help them learn the theoretical knowledge from the lectures and use it to solve practical problems.

Osnovy přednášek:

1. Monadic Operations
2. Fourier Transform
3. Convolution
4. Linear Filtering
5. Non-linear Filtering
6. Image Editing
7. Image Deformation 1
8. Image Deformation 2
9. Image Registration 1
10. Image Registration 2
11. Image Registration 3
12. Image Segmentation 1
13. Image Segmentation 2
14. Reserved

Osnovy cvičení:

1. Introduction to Matlab
2. Monadic Operations 1
3. Monadic Operations 2
4. Fourier Transform 1
5. Fourier Transform 2
6. Linear and Non-linear Filtering 1
7. Linear and Non-linear Filtering 2
8. Image Editing 1
9. Image Editing 2
10. Image Registration 1
11. Image Registration 2
12. Image Segmentation 1
13. Image Segmentation 2
14. Credits

Literatura:

1. Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.
2. Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.
3. He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.
4. Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.
5. Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.
6. Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.
7. Svoboda, T., Kybic, J., Hlaváč, V.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. The MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.
8. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.

Požadavky:

It is expected that the student is familiar with calculus, linear algebra, probability and statistics to the depth taught at FEL CVUT.

Poznámka:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33dzo/start

Klíčová slova:

digital image processing, Fourier transformation, image editing, image deformation, image registration, image segmentation

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI5_2018 Computer Vision and Image Processing PO 1
MEOI8_2018 Bioinformatics PO 3


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)