Popis předmětu - B0B36TPA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B36TPA Tvorba podnikových aplikací
Role:PS Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kadleček D., Náplava P. Zakončení:KZ
Přednášející:Kadleček D., Náplava P. Kreditů:5
Cvičící:Kadleček D., Náplava P. Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zaměřuje na návrh, tvorbu a implementaci "Low-Code" a "No-Code" aplikací. Cílem je umět uchopit problém a jako informační systém, který je součástí řešení problému, umět připravit a nasadit již existující řešení místo vývoje "from scratch". Například v podobě ERP nebo x(C)RM systému. Zvláštní pozornost je věnována procesní automatizaci pomocí již existujících procesních nástrojů. Studenti se seznámí s vybranými nástroji, naučí se tato řešení nastavovat a případně pomocí jednoduchých programových úprav připravit řešení pro uživatele. Během výuky jsou také představeny rozšiřující způsoby popisu chování a fungování informačních systémů (jako doplněk k UML) a kvalitou, která se používá v rámci IT implementačních projektů.

Cíle studia:

Absolvováním předmětu získají student přehled o možnostech přípravy, nasazení a provozu již existujících informačních systémů. Tyto znalosti jim umožní při rozhodování o nasazení informačního systému posoudit nutnost vytvoření řešení nového nebo použití některého z již existujících systémů. Současně budou schopni identifikovat slabá místa existujících systémů a vyzkouší si jejich integraci s jinými systémy.

Osnovy přednášek:

1. Model fungování podniku, podniková informatika, role ICT, IT strategie, vazba mezi IT a podnikovou strategií.
2. Způsoby popisu podnikových aplikací (IDEF, SSADM, DEMO), Enterprise architektura, pozice informačních systémů.
3. Kvalita v IT, implementace formou projektu - tým, plánování a řízení, teorie omezení, kritický řetěz.
4. Definice podnikových aplikací, způsoby nasazení a implementace, způsoby vývoje na úrovni "parametrizace" a využití zabudovaných vývojových prostředků, integrace systémů.
5. CRM a xRM informační systémy – typické funkční bloky a způsoby vývoje/rozvoje systému.
6. Komplexní ERP systémy - typické funkční bloky a způsoby vývoje/rozvoje systému.
7. Automatizace a propojení podnikových aplikací, integrace na úrovni lidských služeb, RPA - robotizace procesů.
8. Úvod do tvorby podnikových aplikací z pohledu byznys procesů - procesní portály, architektura systému, praktické příklady využití.
9. Základní komponenty, používané pro tvorbu uživatelských rozhraní, uživatelské služby.
10. Pokročilé komponenty pro tvorbu uživatelských rozhraní.
11. Messaging (zasílání zpráv v rámci procesů), agenti a jejich role pro předávání zpráv.
12. Integrace externích služeb, propojení s databází, možnosti publikování na veřejných webech, obecné způsoby vazby na externí služby.
13. Trasování, ladění a testování procesních aplikací.
14. Praktická případová studie nasazení vybrané procesní aplikace, porovnání procesně orientovaného vývoje se standardním vývojem aplikací, výhody a nevýhody různých způsobů vývoje a nasazování podnikových aplikací.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, práce, hodnocení, úvod do tvorby jednoduchých aplikací bez nutnosti vývoje
2. Seznámení se s prostředím pro tvorbu jednoduchých aplikací, tvorba jednoduché aplikace
3. Dokončení tvorby jednoduché aplikace, předvedení
4. Seznámení se s komplexním prostředím pro tvorbu podnikových aplikací, zadání 1. semestrální práce
5. Práce na 1. semestrální práci
6. Práce na 1. semestrální práci
7. Finalizace a odevzdání 1. semestrální práce
8. Seznámení se s prostředím pro tvorbu 2. semestrální práce, zadání projektu
9. Práce na 2. semestrální práci
10. Práce na 2. semestrální práci
11. Práce na 2. semestrální práci
12. Práce na 2. semestrální práci
13. Práce na 2. semestrální práci
14. Rezerva, co se nevešlo do semestru, prezentace 2. semestrálních projektů

Literatura:

Gála Libor, Šedivá Zuzana, Pour Jan, Podniková informatika - Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, Grada, 2015 Keri E. Pearlson, Carol S. Saunders, Dennis F. Galletta, Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, Wiley, 2019 Joseph S. Valacich, Joey F. George, Modern Systems Analysis and Design, Pearson, 2019 Stiehl, Volker, Process-Driven Applications with BPMN, Springer International Publishing, 2014

Požadavky:

Studenti v rámci cvičení zpracovávají tři úlohy, v rámci kterých si ověří znalosti tvorby aplikací v prostředí, vyžadující minimální nebo žádné programování. V rámci třetí, komplexní úlohy, si také zkusí jednoduchou integraci s jinými systémy. Předmět je zakončený klasifikovaným zápočtem, klíčem hodnocení jsou výstupy, vytvořené v průběhu tvorby tří aplikací. Teoretické znalosti jsou ověřeny testem, psaným v průběhu semestru.

Klíčová slova:

Low-Code, No-Code, BPMN, ERP, CRM, RPA, IT strategie, IDEF, SSADM

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 5
BPSIT3_2021 Business informatics PS 5


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)