Komponenta V3S (dříve VVVS)

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.