Popis předmětu - B2M17MIOA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M17MIOA Mikrovlnné obvody
Role:P, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Polívka M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hoffmann K., Hudec P. Kreditů:6
Cvičící:Adler V., Hoffmann K., Hudec P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17MIOA

Anotace:

Předmět je zaměřen na návrh planárních pasivních i aktivních mikrovlnných obvodů.

Cíle studia:

Získat znalosti z návrhu aktivních a pasivních mikrovlnných komponent a subobvodů.

Osnovy přednášek:

1. Planární a monolitické technologie
2. Vedení v planárních a monolitických strukturách
3. Vázaná vedení a směrový vazební člen
4. Hybridní členy - Langeho, dvoj a trojpříčkový hybridní člen, kruhový, de Ronde
5. Děliče výkonu pro stejný a různý dělicí poměr
6. Mikrovlnné planární rezonanční obvody a filtry
7. Definice zisků a stabilita mikrovlnných zesilovačů
8. Nízkošumové a výkonové zesilovače
9. Úzkopásmové a širokopásmové zesilovače
10. Parametry vf. nelineárních obvodů, šum, intermodulace, křížová modulace, komprese
11. Mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory
12. Vf. a mikrovlnné detektory a směšovače
13. Diodové a tranzistorové násobiče kmitočtu, limitery
14. Mikrovlnné subsystémy komunikačních soustav

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s obvodovým simulátorem AWR Microwave Office
2. Projekt č. 1. Vázaná vedení, směrový vazební člen
3. Projekt č. 2. Hybridní členy
4. Projekt č. 3. Děliče výkonu
5. Projekt č. 4. Planární filtry I.
6. Projekt č. 5. Planární filtry II.
7. Práce na projektech
8. Projekt č. 6. Úzkopásmový zesilovač
9. Projekt č. 7. Nízkošumový zesilovač
10. Projekt č. 8. Tranzistorový oscilátor
11. Projekt č. 9. Diodový směšovač
12. Projekt č. 10. Násobič kmitočtu
13. Práce na projektech
14. Závěrečná kontrola projektů

Literatura:

1. K. Hoffmann, Aktivní mikrovlnné obvody, skripta, ČVUT FEL, 2003.
2. D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.
3. R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2000.

Požadavky:

Základní znalosti teorie elektromagnetického pole, teorie obvodů, přenosových vedení a vf techniky.

Klíčová slova:

dělič výkonu, násobič frekvence, směrová odbočnice, směšovač, vázané vedení, zesilovač,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK3_2018 Fotonika PV 3
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 1


Stránka vytvořena 24.5.2024 15:50:56, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)