Popis předmětu - B6B16ISP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16ISP Procesní řízení
Role:PV, V, PS Rozsah výuky:2P+2S+2D
Katedra:13116 Jazyk výuky:
Garanti:Náplava P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kočí J., Náplava P. Kreditů:5
Cvičící:Kočí J., Náplava P., Zoubek L. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16ISP

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Cíle studia:

Absolvováním předmětu studenti získají přehled o procesním řízení, které je základem systematického přístupu k fungování libovolné organizace. Na základě tohoto systematického přístupu získají studenti reálný pohled na analýzu, návrh a možnou implementaci podpůrných informačních systémů a možný přístup k optimalizaci fungování jakékoliv organizace.

Obsah:

Výuka předmětu je rozdělena do dvou větších bloků:
1. blok - seznámení s problematikou proceního řízení a analytický pohled na procesní řízení.
2. blok - seznámení s nástroji pro automatizaci a implementační pohled na automatizaci vybraných procesů.
Studenti si nejprve projdou analytickou fází, kde si vyzkouší způsoby analýzy a popisu fungování organizace. Výstupem bude schopnost popsat procesy pomocí notace BPMN, která je čitelná jak běžnými uživateli, tak i vývojáři, kteří jsou na jejím základě schopni vytvořit aplikaci, automatizující vybrané procesy a činnosti organizace. Ve druhé části si týmově vyzkouší ve vybraném nástroji implementovat vybraný proces.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
2. Význam a přínosy BPM.
3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
5. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
6. Notace pro popis procesů - BPMN, UML, ARIS.
7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje I.
9. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje II.
10. TEST
11. Důvody a způsoby měření procesů.
12. Rizika a jejich role v procesním řízení.
13. Enterprise Engineering, pokročilé zpsoby modelování, DEMO.
14. Prezentace implementace vybraného procesu a její přínosy.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s náplní práce procesního analytika.
2. Procesní analytik a manger, simulátor INNOV8.
3. Analytický workshop I.
4. Analytický workshop II.
5. Základy modelování v notaci BPMN.
6. Pokročilé metody modelování procesů.
7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
8. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
9. Zadání semestrálních projektů.
10. Práce na semestrálních projektech.
11. Práce na semestrálních projektech.
12. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
13. Práce na semestrálních projektech.
14. Prezentace semestrálních projektů, uzavření semestru.

Literatura:

Povinná literatura: Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012 Hammer, M. L. W. Hershman, Rychleji, levněji, lépe, Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů, Management Press, 2013 Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Požadavky:

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů. Základní znalosti o fungování firmy. Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL. Doporučená literatura: - Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994 - L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, GRADA, 2015 - Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 3
BPSIT1_2021 Enterprise systémy PS 3
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 3
BPSIT3_2021 Business informatics PS 3
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BKSIT Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 19.6.2024 15:50:56, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)