Popis předmětu - B6B32ST2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie
Role:V, PV Rozsah výuky:2P + 2C + 4D
Katedra:13132 Jazyk výuky:
Garanti:Boháč L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Boháč L. Kreditů:5
Cvičící:Boháč L., Kocur Z. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B32ST2

Anotace:

Předmět Pokročilé síťové technologie rozšiřuje znalosti studentů v oblasti moderních síťových technologií. Kurs je prakticky orientován a je zaměřen na pokročilé programování směrovačů a přepínačů. Studenti se např. prakticky seznámí s problematiku přepínaných virtuálních sítí, WAN technologiemi a protokolem IPv6. Předmět také seznámí studenty s novými trendy softwarově definovaných síti (SDN) a metodami jejich programování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilou problematikou v oboru počítačových sítí přesahujíc í základní rámec předmětu Počítačové sítě. V tomto předmětu se studenti podrobně seznámí s principy funkce TCP protokolu ze strany sítě. Dále budou mít možnost pochopit síťovou virtualizaci v prostředí WAN sítí nad technologií MPLS, seznámí se s principy funkce protokolu IPv6, IP multicastem a externím směrováním BGP. Taktéž předmět studenty seznámí s možnostmi simulace síti v prostředí OMNET++.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Zopakování základních pojmů.
2. Simulace datových sítí v prostředí OMNET++, INET knihovna, MININET a GS3 simulátory
3. Moderní principy softwarově definovaných sítí - OpenFlow, onePK, datové sítě v "Cloudech" a datových centrech
4. Detailní funkce TCP z pohledu přenosu dat v síti
5. Principy funkce hraničního směrovacího protokolu BGPv4
6. Metody ovlivnění distribuce datových toků pomocí BGPv4 - atributy, váhy, cesta AS, lokální preference
7. Architektury MPLS sítí a porovnání s klasickým systémem směrování
8. Princip funkce protokolu pro distribuci značek a jeho použití pro klasické MPLS sítě
9. Služby poskytované sítí MLPS, Architektura MPLS VPN sítí
10. Síťový protokol IPv6, adresace, směrování protokolu IPv6, metody spolupráce mezi IPv4 a IPv6
11. Principy IP multicastu. Zdrojově orientovaný strom distribuce multicastu, Sdílený strom multicastu
12. Distribuovaný algoritmus protokolu hustého multicastu, PIM - DM, PIM-SM
13. Architektura moderních datových prvků, optické sítě
14. Architektura sítě Internet pro zajištění kvality služeb

Osnovy cvičení:

1. Zadání semestrálního projektu a úvod do cvičení
2. Konfigurace OSPF protokolu na Cisco směrovačích
3. Konfigurace redistribuce OSPF a RIP na Cisco směrovačích
4. Princip programování směrovačů v síti s BGP protokolem
5. Praktické řešení sítě s implementací BGP protokolu v laboratoři
6. Princip konfigurace sítě s funkčním multicastovým směrovacím protokolem
7. Praktické řešení sítě s implementací multicastového protokolulu PIM-DM a SM
8. Princip konfigurace sítě IPv6 protokolu v síti
9. Praktické sestavení testování sítě s IPv6 protokolem
10. Programování síťových prvků u softwarově definovaných sítí - možnosti OpenFlow protokolu (Hewlett Packard)
11. Programování síťových prvků u softwarově definovaných sítí - možnosti platformy onePK (Cisco)
12. Řešení virtuálních sítí (VPN) v datové WAN síti pracující na principu přepíná značek (MPLS)
13. Praktické sestavení sítě s podporou virtuálních VPN sítí v prostředí sítě s přepínáním značek (MPLS)
14. Zápočet

Literatura:

[1] DOYLE, Jeff, DEHAVEN, Jennifer. Routing TCP/IP. [s.l.] : [s.n.], 2001. 945 s.
[2] PEPELNJAK, Ivan; GUICHARD, Jim. MPLS and VPN Architectures. Indianapolis : Cisco Press, 2001. 424 s.
[3] ZHANG, Randy; BARTELL, Micah. BGP Design and Implementation. Indianapolis : Cisco Press, 2004. 638 s.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BKSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)