Popis předmětu - A5M13FVS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M13FVS Fotovoltaické systémy
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Černá L., Hrzina P. Zakončení:KZ
Přednášející:Benda V., Černá L., Hrzina P. Kreditů:4
Cvičící:Černá L., Finsterle T., Hrzina P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M13FVS

Anotace:

Solární energie a její využití pomocí fotovoltaických systémů. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky, fotovoltaické moduly (konstrukce, technologie, parametry). Fotovoltaické systémy včetně způsobu konservace energie. Aplikace fotovoltaických systémů, optimalizace jejich provozních podmínek. Základní ekonomické a ekologické aspekty, současné trendy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M13FVS

Cíle studia:

Seznámit studenty podrobně s problematikou fotovoltaických zdrojů (struktura a technologie článků a modulů), fotvoltaických systémů a jejich aplikace

Osnovy přednášek:

1. Solární energie (spektra, vliv zeměpisné polohy a klimatu).
2. Fotovoltaický jev.
3. Fotovoltaické články a jejich charakteristiky.
4. Monokrystalické, polykrystalické, mikrokrystalické a amorfní FV články.
5. Konstrukce a výroba FV článků s vysokou účinností.
6. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie.
7. Moduly s koncentrátory slunečního záření. Hybridní systémy.
8. Fotovoltaické systémy - základní typy.
9. Konverze stejnosměrného napětí slunečních baterií na síťové napětí.
10. Konzervace energie - nejdůležitější způsoby.
11. Aplikace fotovoltaických systémů.
12. Optimalizace provozních podmínek FV systému.
13. Základní ekonomické a ekologické aspekty.
14. Současné trendy v oblasti fotovoltaiky.

Osnovy cvičení:

1. Organizační záležitosti, úvod do problematiky.
2. Výklad laboratorních úloh- měření parametrů slunečních článků.
3. Porovnání V-A charakteristik různých typů slunečních článků.
4. Vliv sériového odporu na parametry slunečních článků.
5. Vliv paralelního odporu na parametry slunečních článků.
6. Vliv teploty na na parametry slunečních článků.
7. Technologie slunečních článků - výklad s ukázkami.
8. Výklad laboratorních úloh- měření na základních FV systémech.
9. Měření charakteristik fotovoltaického modulu - vliv orientace na charakteristiky.
10. Přímé napájení spotřebiče z FV modulu- měření parametrů.
11. Fotovoltaický systém s akumulátorem a regulátorem - měření parametrů.
12. Fotovoltaický systém se střídačem - měření parametrů
13. Optimalzace návrhu fotovoltaických systémů (počítačová simulace).
14. Zápočet.

Literatura:

1. Goetberger, A., Knobloch, J. and Voss, B.: Crystalline Silicon Solar Cells. Chichester: J.Wiley & Sons. 1998
2. Wagemann, H.G., Eschrich, H.: Grundlagen der photovoltaischen Energiewandlung. Mnichov: Teubner Studienbucher. 1994
3. Krieg, B.: Electricity from the sun. Ostrava: HEL. 1993

Požadavky:

Jako podklad pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou výsledky ze dvou testů a zpracování laboratorních úloh

Klíčová slova:

solární energie, solární spektra, fotovoltaický jev, fotovoltaické články, fotovoltaické moduly, fotovoltaické systémy, autonomní systémy, systémy spojené s rozvodnou sítí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 3
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)