Popis předmětu - A5M13NZZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M13NZZ Nezávislé zdroje
Role:PV Rozsah výuky:3P+1L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Papež V. Zakončení:KZ
Přednášející:Papež V. Kreditů:4
Cvičící:Papež V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M13NZZ

Anotace:

Přehled možností dodávky elektrické energie ze zdrojů nezávislých na energetické síti. Elektrochemické zdroje (akumulátory), základní vlastnosti a použití. Typy UPS pro aplikaci v inteligentním domě. Ostatní druhy nezávislých zdrojů elelektrické . energie a jejich využití. Provozní vlastnosti nezávislých zdrojů a jejich vzájemné vazby při aplikaci v IB. Spolupráce energetické sítě a nezávislých zdrojů, zlepšení energetické bilance objektu, perspektivní typy akumulačních zdrojů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M13NZZ

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních typů elektrochemických zdrojů, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu systémů s kumulátory a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

Osnovy přednášek:

1. Nezávislé zdroje elektrické energie - základní pojmy, alternativní zdroje elektrické energie
2. Způsoby akumulování energie. Elektrochemické akumulátory
3. Olověné akumulátory - konstrukce, charakteristiky, parametry, použití
4. Alkalické akumulátory NiCd, NiMH, - konstrukce, charakteristiky, použití
5. Lithiové akumulátory Li-ion, Li-pol, výkonové aplikace
6. Nabíjení a rychlonabíjení akumulátorů - principy, charakteristiky
7. .Aplikace akumulátorů v nezávislé trakci (elektromobily apod.)
8. Zálohovací energetické systémy budov a důležitých provozů
9. Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - základní principy, vlastnosti, řízení
10. Systémy nepřerušovaného napájení, elektrochemické zdroje a dieselagregáty
11. Spolupráce nezávislých energetických zdrojů s rozvodnou sítí
12. Perspektivní alternativní zdroje elektrické energie využitelné v ČR
13. Ekologické aspekty použití nezávislých zdrojů elektrické energie

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s vybavením laboratoře, bezpečnost práce s elektrickým zařízením a s elektrochemickými zdroji
2. Nabíjecí charakteristiky akumulátoru
3. Vybíjecí charakteristiky akumulátorů
4. Elektrochemické zdroje v elektromobilu, nabíjení elektromobilů v IB
5. Návrh elektrochemického systému zálohování
6. Dlouhodobé zálohování IB a provozů, spolupráce různých zdrojů energie
7. Zápočet

Literatura:

[1) Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004
[21. Cenek, M. a kol.: Akumulátory a baterie. Praha, STROM. 1966
[3] Husák, M.: Napájecí zdroje. Praha, ČVUT 2003.
[4] Michael Boxwell:The Solar Electricity Handbook.Greenstream Publishing Limited,2019
[5] Wang, Singh, Kusiak: Wind Power Systems,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
[6] Harvey:Micro-Hydro Design Manual, Practical Action Publishing Ltd,1993

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Klíčová slova:

Elektrochemické zdroje, sekundární články, akumulátory, UPS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 3
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)