Popis předmětu - BE9M38POL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE9M38POL Aircraft Propulsion
Role:P Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Roháč J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Klesa J. Kreditů:5
Cvičící:Klesa J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s teorií propulze letadel, výpočtem tepelných oběhů leteckých motorů a základy aerodynamiky a termodynamiky komponent leteckých motorů. Je analyzován vliv návrhových parametrů systému na celkovou účinnost pohonu a tím i na spotřebu paliva pro daný tah propulsního systému a rychlost letu. Dále jsou uvedeny konstrukční uspořádání pohonných jednotek a energetických systémů letadel a kosmické techniky a vysvětleny funkce jejich základních konstrukčních prvků. Pozornost je věnována vzájemnému porovnání a volbě vhodného druhu pohonné jednotky. Jsou probrány ekologické aspekty provozu leteckých motorů a současná i alternativní paliva a zdroje energie.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlení procesu energetické transformace v různých propulsních systémech letadel a vlastnosti těchto systémů.

Osnovy přednášek:

1. Historický úvod do předmětu, síly působící na letadlo, potřebný tah a výkon, propulzní účinnost
2. Propulsní soustavy letadel, tah, a mechanický výkon propulsního systému
3. Vrtule, základy aerodynamiky vrtule, tah, výkon, vnitřní a vnější účinnost, bezrozměrné charakteristiky
4. Rekapitulace aplikované termodynamiky a aerodynamiky pro tepelné oběhy pístových a proudových motorů
5. Letadlové pístové spalovací motory, základní rozdělení, funkce, charakteristiky
6. Turbínové motory, tepelné oběhy, základní vlastnosti, výkon a tepelná účinnost
7. Základy vnitřní aerodynamiky a termodynamiky lopatkových strojů
8. Lopatkový kompresor, vnitřní aero-termodynamika, konstrukce a charakteristiky
9. Turbíny leteckých motorů, vnitřní aero-termodynamika, konstrukce a charakteristiky
10. Vstupní hrdla a hnací trysky a jejich charakteristiky
11. Spalování, spalovací komory a jejich charakteristiky
12. Proudové, dvouproudové, turbovrtulové a turbohřídelové motory, konstrukční schémata, charakteristiky
13. Rychlostní, výškové a škrtící charakteristiky letadlových turbínových motorů
14. Hluk a emise škodlivých exhalací letadlových turbínových motorů

Osnovy cvičení:

Cvičení jsou zaměřena na procvičení výpočetních postupů probíraných na přednáškách pro určení tahu, užitečného výkonu a účinnosti pro pístové a turbínové motory a vrtule. Jsou probrány výhody a nevýhody jednotlivých pohonných systémů. Cvičení jsou zaměřena na objasnění vlivu volby typu pohonu na výkony letounu. Další část semestru je věnována analýze jednotlivých druhů pohonných systémů letadel a jejich vzájemnému porovnání.

Literatura:

Farokhi S.: Aircraft Propulsion, Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-80677-7 Adamec J., Kocáb J.: Letadlové motory, Corona, 2008, ISBN 978-80-86116-54-9 Hanus D.: Pohon letadel, Vydavatelství ČVUT, 2008, ISBN 978-80-01-04104-8

Požadavky:

Základní znalost fyziky, zejména mechaniky, termodynamiky a mechaniky tekutin.

Klíčová slova:

pohon letadel, letadlové motory, vrtule, proudový motor, dvouproudý motor, turbovrtulový motor, pístový motor

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MELAK_2016 Avionika P 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)