Popis předmětu - B6B36PCC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36PCC Programování v C/C++
Role:P Rozsah výuky:2P+2C+4D
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Richta K. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Havlíček R., Nagyová I., Richta K., Ryšavý P. Kreditů:5
Cvičící:Havlíček R., Nagyová I., Prokop Y., Richta K., Ryšavý P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pcc/

Anotace:

1. Základní rysy jazyka C/C++.
2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.
3. Příkazy, standardní vstup a výstup.
4. Funkce, makra, preprocesor.
5. Pole, ukazatele, reference.
6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.
7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C/C++, třídy a objekty.
8. Dědičnost, dynamicky vázané metody.
9. Výjimky.
10. Úvod do šablon
11. Standardní knihovna šablon.
12. Vlákna, synchronizace
13. Abstraktní třídy, RTTI.
14. Procesy..

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby studenti po splnění předmětu byli schopni programovat komplexní aplikace v C/C++.

Osnovy přednášek:

1. Základní rysy jazyka C/C++.
2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.
3. Příkazy, standardní vstup a výstup.
4. Funkce, makra, preprocesor.
5. Pole, ukazatele, reference.
6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.
7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C/C++, třídy a objekty.
8. Dědičnost, dynamicky vázané metody.
9. Výjimky.
10. Úvod do šablon
11. Standardní knihovna šablon.
12. Vlákna, synchronizace
13. Abstraktní třídy, RTTI.
14. Procesy..

Osnovy cvičení:

1. Překlad zdrojových kódů a Makefile
2. Číselné soustavy a binární reprezentace proměnných
3. Strukturované datové typy
4. Práce se vstupem a výstupem
5. Funkce a parametry
6. Ukazatele a pole
7. Dynamická alokace paměti, memory leaky
8. Ukazatele na funkce
9. Přetěžování operátorů
10. Dědičnost a polymorfismus
11. Polymorfismus, návrhové vzory
12. Úvod do šablon
13. Vlákna, synchronizace
14. Procesy

Literatura:

Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000. Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad). Herout, P.: Učebnice jazyka C. KOPP. Stanley B.- Lippman, J.L.- Moo, B.E.: C++ Primer, Addison-Wesley 2012, ISBN-13: 978-0321714114.

Požadavky:

Předpokládají se znalosti objektových principů a základních algoritmů.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pjc/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 3
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 3
BPSIT3_2021 Business informatics P 3
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 3
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)