Popis předmětu - A4B36ACM2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II.
Role:  Rozsah výuky:0P+3C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Zakončení:KZ
Přednášející:Černý J., Genyk-Berezovskyj M. Kreditů:4
Cvičící:Černý J., Genyk-Berezovskyj M., Tunys T. Semestr:*

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A4B36ACM2

Anotace:

Předmět rozšířuje schopnost studentů řešit algoritmické problémy z různých oblastí informatiky. Studenti se seznámí s novými algoritmy nad rámec standardní výuky, naučí se rozpoznávat instance abstraktních problémů v prakticky formulovaných úlohách, dozví se, jak maximalizovat efektivitu a minimalizovat počet chyb ve svém kódu, a vyzkouší si práci pod časovým tlakem. Předmět je zároveň přípravou studentů na mezinárodní programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest (http://contest.felk.cvut.cz/). Studenti jsou proto vedeni ke spolupráci na řešení úloh a k práci v týmu. Předmět existuje v pěti na sebe navazujících úrovních.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B36ACM2

Cíle studia:

Zvýšení programátorské pohotovosti, znalost efektivních programovacích obratů, rychlé ladění. Schopnost modifikace algoritmů pro různé požadavky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Grafové algoritmy I - prohledávání grafu, nejkratší cesty, minimální kostry. Kombinatorické algoritmy. Backtracking. Dynamické programování. Příprava zájemců na programovací soutěž, nácvik rychlého psaní základních algoritmů a datových struktur.

Literatura:

Soutěžní stránky ACM na FEL: http://contest.felk.cvut.cz Korespondenční semináře z programování: http://ksp.mff.cuni.cz, http://www.ksp.sk/ksp2.0/news, http://ganymed.math.muni.cz/ks/ Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: Programming Challenges http://www.acmsolver.org/books/Programming_Challenges_Miguel_Skiena.pdf Vyhodnocovací systém na University of Valladolid: http://uva.onlinejudge.org/
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, ISBN-13: 978-0262533058, http://www.amazon.co.uk/Introduction-Algorithms-T-Cormen/dp/0262533057/ref=sr_1_1?ie=UTF8&;qid=1327340064&sr=8-1
Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia 2002, ISBN 80-200-0990-6, http://kix.fsv.cvut.cz/~demel/grafy/ Robert Sedgewick: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003, ISBN 80-86497-56-9, http://newwiki.ceske-hry.cz/Kniha_Algoritmy_v_C,_%C4%8D%C3%A1sti_1-4 Robert Sedgewick: Algorithms in C Part 5: Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2002, ISBN-13: 978-0201316636, http://www.amazon.co.uk/Algorithms-C-Graph-Pt-5/dp/0201316633/ref=sr_1_10?s=books&;ie=UTF8&qid=1327340310&sr=1-10 Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007, ISBN: 978-80-7196-350-9, http://www.prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=detail&;id_katalog=228

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)