Popis předmětu - BE0M16FIL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0M16FIL Philosophy 2
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Zamarovský P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Zamarovský P. Kreditů:5
Cvičící:Zamarovský P. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE0M16FIL

Anotace:

Cíle studia:

Seznámit posluchače s myšlenkami antické filosofie a zejména jejich vztahu k dnešní vědě, technice a životu společnosti.

Obsah:

Předmět vychází z historického vývoje západní filosofie. V úvodu se zabývám základními pojmy, dále zmiňuji nejdůležitější filosofy a jejich odkaz dnešku. Snažím se tu ukázat na aktuálnost starých filosofických myšlenek. Filosofie 2 jde vice do hloubky než úvodní kurs, diskutuji vztah filosofie, vědy a techniky, redukcionismus – jeho význam a omezení, filosofie matematiky, vývoj atomistických přístupů, determinismus, metodika vědy a pod.

Osnovy přednášek:

1 Přístupy vědců k filosofii, St. Hawking, E. Mach 2 Redukcionismus a jeho kořeny 3 Filosofie matematiky
4. Epistemologie a ontologie Hérakleita
5 Problém negativních význaků (vakuum, nekonečno, nevědomí…)
6. Meze atomismu, determinismus, Laplaceův démón
7. Problematika svobodné vůle,
8. Role subjektu v procesu poznání
9. Paradoxy seběvztažných výroků
10. Matematický platonismus a Aristotelismus
11. Paranklise, otázka svobodné vůle
12. Starý a nový skepticismus
13. Stoikové, katalepse
14. Eukleidovská a neeukleidovská geometrie, kosmologie

Osnovy cvičení:

Během cvičení se rozšíří odpřednášená látka a studenti prezentují své referáty na zvolené (předem domluvené – ale není to nutné) téma. Následuje diskuse.

Literatura:

Přednášky z Filosofie I najdete na adrese: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkShTmq15EJbE7vtoxpTWeO Literatura: Zamarovský P., Příběh antické filosofie, nakl. ČVUT, Praha 2005. Zamarovský P., From Philosophy to Science, nakl. ČVUT, Praha 2022 Zamarovský P., Mýtus nekonečno, Karolinum 2018 Zamarovský P., Proč je v noci tma?, Karolinum 2021 Zamarovský P., Why is it dark at Night?, AutorHouse, London 2013 Ostatní materiály budou upřesněni během výuky.

Požadavky:

zájem o filosofii a širší souvislosti vědy a techniky

Klíčová slova:

antická filozofie, současná věda, matematika, fyzika, astronomie.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM2_2018 Electrical Power Engineering PV 1,3
MEEEM1_2018 Electrical Drives PV 1,3
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 1,3
MEEEM3_2018 Technological Systems PV 1,3


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)