Popis předmětu - BE5B35LSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B35LSP Logic Systems and Processors
Role:PV, P Rozsah výuky:3P+2L
Katedra:13135 Jazyk výuky:EN
Garanti:Šusta R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hlinovský M., Šusta R. Kreditů:6
Cvičící:Hlinovský M., Šusta R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE5B35LSP

Anotace:

Předmět uvádí do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o možnostech provádění operací s daty na úrovni hardwaru a o tvorbě vestavěných procesorových systémů s perifériemi na moderních programovatelných logických obvodech FPGA, které se dnes široce aplikují stále více. Studenti se naučí, jak lze popsat obvody v jazyce VHDL počínaje logikou přes složitější sekvenční obvody až k praktickým návrhům konečných automatů (FSM). Ovládnou i správný postup návrhu pomocí simulace obvodů. Ve cvičení se řeší praktické úlohy s využitím vývojových desek používaných na stovkách předních univerzit po celém světě. Výklad končí strukturou procesoru RISC-V, prací s paměti cache a proudovým zpracováním instrukcí.

Cíle studia:

Introduction to the structure of computer technology and the basics of simple design of computer peripherals.

Osnovy přednášek:

1. The structure of computer systems. Logical expressions versus logic gates. Logical cube and build logic functions of Karnaugh maps. Group minimization. Boolean algebra. De Morgan theorem. SAT problem and Shannon expansion. Binary Decision Diagrams.
2. VHDL language to describe circuits, basic design. Descriptions of basic combinational circuits in the schemes and VHDL.
3. Implementation of basic combinational logic circuits for computers and their descriptions in the schemes and VHDL. Sequential circuits.
4. Sequential circuits and their basic types. Latch-type flip-flops and Master-Slave.
5. Describe in VHDL Behavioral style, registers, and counters.
6. Basic sequential circuits computers. Memory and their structure in VHDL.
7. Implementation of circuits within the FPGA. Problems with the concurrence of parallel operations in logic circuits. Metastability circuit. Elements used in 3rd and 4th project.
8. professional manner for testing and simulation of VHDL programs, ie. Creating Testbench. Using ModelSim simulation breakpoints and stepping in VHDL programs.
9. FSM (Finite State Machine) - genesis, Mealy and Moore automata. Solving machines in VHDL. Tasks leading to FSMs, design and testing machines.
10. From a controller to the processor. Data path. Activity Example 1bitového CPU processor and its testing.
11. The structure of soft-core processor on the chip, its usage and modifications.
12. Processor peripherals and connectivities, internal bus circuits.
13. Advanced CPU and features to build custom embedded systems processor.
14. -Basics interfacing with, or difficulties connecting circuits. Protections of inputs and outputs, problems with the wires, buses and various types of loads. Power Solution and countries. Galvanic isolation.

Osnovy cvičení:

Students receive credits in practical exercises by solving individual projects on FPGA development boards Altera DE2; which are utilized by dozens of the world's leading universities. License terms for programming the Altera Quartus II environment and allow its installation on the home computer students.

Literatura:

1. Volnei A. Pedroni: Digital Electronics and Design with VHDL, MORGAN KAUFMANN 2008, ISBN: 0123742706
2. Enoch O. Hwang: Digital Logic and Microprocessor Design with VHDL, Thomson 2006, ISBN: 0-534-46593-5
3. Šusta R.: APOLOS - prerequisite, ČVUT-FEL 2013

Požadavky:

Basic knowledge of Boolean algebra and logic circuits.

Klíčová slova:

computer technology, hardware, logic circuits, FSM, finite state machines, HDL

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru PV
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika PV
BPOI3_2018 Software PV
BPOI2_2018 Internet věcí PV
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd PV
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru PV 5
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2016 Software P
BPOI2_2016 Internet věcí P
BEECS Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)