Popis předmětu - BEVB13NNT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEVB13NNT Nanotechnology
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:Ctibor P., Voves J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Ctibor P., Neykova N., Sychrovský V., Voves J. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BEVB13NNT

Anotace:

The course is under way of essential convergence of the nano-bio-info fields in nanoscale. The lectures are focused on the characterization of nanostructures, growth of fractals and nanostructures and self-assembly of nanostructures, top-down and bottom-up processes, nanomaterials like nanotubes and graphene, application in nano-electro-mechanical systems, new materials, medicine, new sources of energy, and bio-inspired nano-structures like atificial tissues.

Cíle studia:

The aim of the course nanotechnology is comprehension of current nanotechnologies for the inspiration of a new kind of solution of technological problems and for the better communication with professionals in other fields.

Osnovy přednášek:

1 Introduction 2 Diagnostics of nanostructures 3 Fractals, diffusion limited aggregation 4 Physics of colloids 5 Application of colloids physics in NNT 6 Carbon nanomaterials 7 Nanomaterials 8 Inorganic nanomaterials 9 Plasma physics 10 Sparking plasma sintering 11 Vertical morphology of nanostructures 12 Horizontal nanostructures 13 Nanoelectronics 14 DNA, Biomimetics, Drag targeted transport

Osnovy cvičení:

1 Introduction 2 Optical and atomic force microscopy (AFM) 3 Top-down and Bottom-up processes 4 Vacuum processes 5 Characterization of deposited layers 6 Self-assembly of nano-structures 7 Thin layers technology 8, 9, 10 Excursion to Institutes of CAS 11, 12, 13 Epitaxial growth, Lithography, Excursion to Dep. of microelectronics/Institute of physics of CSA 14 Test, Credits

Literatura:

[1] M.Daoud, C.E. Williams (ed.): Soft Matter Physics. Springer 1999, ISBN 3-540-64852-6
[2] J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6
[3] B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN: 3-540-01218-4, e-ISBN: 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007 ISBN-10: 3-540-29855-X, e-ISBN: 3-540-29857-6
[4] K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0
5) Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9
6) A. A. Tseng: Nanofabrication - Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2
7) J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0
8) Walter J. Moore: Physical Chemistry. Prentice Hall, Engelwood Clifts, New Jersey, USA
9) Walter J. Moore: Fyzikáílní chemie. Praha, SNTL 1981

Požadavky:

The course is based on the secondary knowledge of mathematics and natural sciences - physics, chemistry and biology.

Poznámka:

Texty předmětu AE0B13NNT Nanotechnology sdílí předmět A0B13NNT Nanotechnologie

Klíčová slova:

nanotechnology, nanoscience, nanomaterial, nanostructure, nanoelectronics, fractal, colloid, self-assembly, top-down process, bottom-up process, biomimetics, DLC, solar cells, AFM, nanolithography, electron-lithography, electrospinning, nanowire

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)