Popis předmětu - A8B32DNT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B32DNT Teorie datových sítí
Role:PO Rozsah výuky:3P + 1L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bečvář Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bečvář Z., Boháč L., Mach P. Kreditů:5
Cvičící:Bečvář Z., Boháč L., Nikooroo M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B32DNT

Anotace:

Předmět shrnuje základy architektur a technik používaných pro komunikaci a provoz datových sítí. Budou probrány běžné typy architektur sítě a základy metod pro správu toku dat v sítích, sdílení společného média a kvality služby.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, plán a organizace předmětu
2. Směrování: protokoly, adresace, algoritmy
3. Směrování: protokoly, adresace, algoritmy
4. Metody sdílení přístupu deterministické a nedeterministické
5. Protokol TPC
6. Protokol TPC
7. Protokol TPC
8. Ethernet sítě a virtuální sítě
9. Ethernet sítě a virtuální sítě
10. Zpětnovazební metody opravy chyb při přenosu: ARQ, HARQ
11. Přidělování komunikačních prostředků, scheduling
12. Překlad adres a filtrování provozu, QoS, DHCP
13. Překlad adres a filtrování provozu, QoS, DHCP
14. Pokročilé architektury sítí založené na cloudech, SDN/NFV
15. Pokročilé techniky sdílení komunikačních prostředků
16. Metody zajištění spolehlivosti LAN sítě, správa sítě
17. Metody zajištění spolehlivosti LAN sítě, správa sítě
18. Hodnocení, shrnutí, opakování

Osnovy cvičení:

1. Úvod, organizace cvičení
2. Zadání semestrálního projektu
3. Řešení projektu, konzultace
4. Řešení projektu, konzultace
5. Řešení projektu, konzultace
6. Řešení projektu, konzultace
7. Řešení projektu, konzultace
8. Řešení projektu, konzultace
9. Řešení projektu, konzultace
10. Prezentace projektů

Literatura:

1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.
2. Raj K. Jain - The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley, 1991.
3. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 7.6.2023 17:49:50, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)