Formuláře a šablony

Nepřehlédněte

K vyplnění formulářů používejte vždy aktuální desktopové verze Adobe Reader DC pro Windows/Mac. Nevyplňujte formuláře přímo ve webovém prohlížeči, mobilním zařízení ani pomocí software třetích stran. I když se zobrazí, nelze zaručit plnou kompatibilitu a může dojít k nesprávnému uložení dat.

Rozbalit vše

Agenda finanční

Členský poplatek - členství ve společnosti

CVUT.FEL.13932.11.1
Formulář pro platbu poplatku za individuální členství pracovníků v odborných společnostech.

Darovací smlouva - finanční dar (CZ)

CVUT.FEL.13932.12.01
Vzor darovací smlouvy pro věnování finančního daru fakultě českou smluvní stranou.

Darovací smlouva - finanční dar (EN)

CVUT.FEL.13932.14.01
Vzor darovací smlouvy pro věnování finančního daru fakultě (v CZK/EUR/USD) zahraniční smluvní stranou . .

Darovací smlouva - věcný dar

CVUT.FEL.13932.13.01
Vzor darovací smlouvy pro věnování věcného daru fakultě českou smluvní stranou.

Drobné vydání

CVUT.FEL.13932.01.2
Formulář pro evidenci drobných vydání.

Podpisový vzor

CVUT.FEL.13932.02.1
Podpisový vzor vedoucích pracovníků kateder a pracovišť fakulty oprávněných ke schvalování hospodářských, účetních a jiných operací a podpisu dokladů.

Přihláška uživatele iFIS

CVUT.FEL.13932.07.1
Přihláška zaměstnance k používání aplikace iFIS s uvedením využívaných rolí.

Určení výše svědečného

CVUT.FEL.13932.18.1
Formulář se použije v souvislosti s jednáním u soudu ve věci znaleckého posudku. Je třeba jej nechat vyplnit a potvrdit zaměstnaneckým odd.

Vyúčtování znaleckého posudku

CVUT.FEL.13932.19.1

Źádost o převod částky z rozpočtu za účast v komisi pro SZZ

CVUT.FEL.13932.20.1

Žádost o osvobození od cla

CVUT.FEL.13932.10.1
Žádost pro příslušný celní úřad při dovozu zboží určeného pro vzdělávací a vědecké účely nebo zboží pro vědecké účely a výzkum.

Žádost o zálohu

CVUT.FEL.13932.04.1
Žádost o poskytnutí hotovosti předem na úkon související s pracovní činností (příslušné doklady o použití hotovosti k dodání pokladně následně).

Agenda grantová

Převod nespotřebovaných prostředků

CVUT.FEL.13932.05.1

Rozpočet projektu

CVUT.FEL.13932.08.2

Žádost o vratku dotace

CVUT.FEL.13932.03.1
Pokyn k vratce dotace hlavnímu řešiteli projektu nebo poskytovateli.

Žádost o zaúčtování režie

CVUT.FEL.13932.06.1

Agenda pedagogicko-vědecká

Mimořádné stipendium pro studenta FEL

CVUT.FEL.13921.10.1
Formulář pro udělení určité finanční částky studentu FEL formou mimořádného stipendia dle Článku 4 Stipendijního řádu ČVUT.

Návrh na přijetí zahraničního hosta

CVUT.FEL.13921.05.1

NDA - Dohoda o mlčenlivosti (CZ)

CVUT.FEL.13921.01.1

NDA - Non-disclosure Agreement (EN)

CVUT.FEL.13921.02.1

Příkazní smlouva

CVUT.FEL.13921.03.2

Stipendium pro studenta jiné fakulty

CVUT.FEL.13921.07.1
Formulář pro udělení určité finanční částky studentovi jiné fakulty formou stipendia.

Žádost o stipendium Mobilita - Akce 200

CVUT.FEL.13921.04.1

Agenda provozní

Oznámení o zahájení provozu elektrického zařízení

CVUT.FEL.13305.03.1

Průzkum trhu

CVUT.FEL.13934.03.1
Formulář pro Průzkum trhu, resp. Odůvodnění výběru konkrétního dodavatele.
Použití - příloha k objednávce.

Výdejka ze skladu

CVUT.FEL.13305.02.1
- pro výdej spotřebního materiálu ze skladu TPO
- pro výdej ze skladu IT
společný formulář, liší se postupem procesu

Žádanka o přepravu

CVUT.FEL.13305.01.1

Žádost o zpracování veřejné zakázky

CVUT.FEL.13934.01.2
Žádost o zpracování veřejné zakázky

Agenda sekretariátu děkana

Průvodka - podpis děkan

CVUT.FEL.13305.04.1
Průvodka s rozcestníkem na jednotlivé listy - typy průvodek

Znalecký posudek

CVUT.FEL.13911.02
Šablona pro vytvoření znaleckého posudku.
V šabloně jsou použity následující barvy: žlutá = vpisovací pole (povinné), zelená = alternativní text, který se použije dle okolností, a šedá = instrukce pro vyplnění.

Agenda zaměstnanecká

Čestné prohlášení o pobírání důchodu

CVUT.FEL.13931.24.1

Dohoda DPP, DPČ cizinci - návrh na uzavření

CVUT.FEL.13931.21.1

Dohoda DPP, DPČ - návrh na uzavření

CVUT.FEL.13931.20.1

Dohoda o zabezpečení výuky

CVUT.FEL.13931.26.1

DPČ - Dohoda externí učitel

CVUT.FEL.13931.07.3

DPČ Doplňková činnost

CVUT.FEL.13931.30.1

DPČ - pracovní výkaz

CVUT.FEL.13931.08.3
Pracovní výkaz DPČ pro el. i ruční vyplnění. Vyplňování usnadňuje předvyplněný kalendář, zvýrazněné víkendy a svátky.

DPČ - pracovní výkaz - pro ruční vyplnění

CVUT.FEL.13931.08.3

DPP - cizinci - podpis děkan (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.16.1

DPP - cizinci - podpis tajemník (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.17.1

DPP - Doplňková činnost

CVUT.FEL.13931.27.2

DPP - pracovní výkaz

CVUT.FEL.13931.09.3
Pracovní výkaz DPP pro el. i ruční vyplnění. Vyplňování usnadňuje předvyplněný kalendář, zvýrazněné víkendy a svátky.

DPP - pracovní výkaz - pro ruční vyplnění

CVUT.FEL.13931.09.3

DPP - recenze doktorandské studium

CVUT.FEL.13931.31.1

Evidence pracovní doby

CVUT.FEL.13931.03.2
Evidence prac.doby - umožňuje volbu měsíce a pohodlnější vyplňování díky zvýrazněným sobotám, nedělím a svátkům a předvyplněným obvyklým časům. Obsahuje i součty časů a kontroly na dodržování týdenního a měsíčního fondu hodin apod.

Harmonogram pracovní doby

CVUT. FEL.13931.22.2

Mlčenlivost - prohlášení

CVUT.FEL.13931.05.1

Návrh na uzavření DPP - recenze BP a DP

CVUT.FEL.13931.13.1

Návrh na výplatu odměn

CVUT.FEL.13931.33.1
Pro možnou verzi s vedením průběžného celkového přehledu o odměnách uvítáme podněty z praxe na jednotlivých pracovištích (hlavně s ohledem na čerpání z jednoho či více zdrojů): https://docs.google.com/document/d/1KunfSjle-tj714FPCn3uK3QH9LJiehAVsoOSjZXQSJA/edit#heading=h.rwnijavmw860

Návrhová tabulka PP

CVUT.FEL.13931.01.2
Formulář Návrhová tabulka PP - zařazení, třída, tarif, zdroje...

Návrh - výplata odměn DČ

CVUT.FEL.13931.32.1

Osobní dotazník (CZ)

CVUT.FEL.13931.06.1

Osobní dotazník (EN)

CVUT.FEL.13931.10.1

Prohlášení o odvodu pojistného na zdravotní pojištění

CVUT.FEL.13931.19.2

Přehled praxe (CZ/EN)

CVUT.FEL.13931.12.1

Přeúčtování mezd

CVUT.FEL.13931.25.1

Vyplacení sjednané odměny na zahraniční účet (CZ-EN)

CVUT.FEL.13931.04.1

Výstupní list (CZ,EN)

CVUT.FEL.13931.11.1

Vzor dohody o hostování

CVUT.FEL.13931.14.1
Celouniverzitní dokument - nepřepracováno

Vzor prohlášení k dohodě o hostování

CVUT.FEL.13931.15.1
Celouniverzitní dokument - nepřepracováno

Žádost o lékařskou prohlídku

CVUT.FEL.13931.18.1

Žádost o převod zůstatku dovolené

CVUT.FEL.13931.23.1

Šablony

ČVUT - prezentace v MS Power Point

Podklad pro vytvoření prezentace - modré či bílé pozadí.

ČVUT - prezentace v MS Power Point (verze AJ)

Podklad pro vytvoření prezentace - modré či bílé pozadí.

FEL - hlavičkový papír

K univerzálnímu použití katedrou či pracovištěm fakulty - nutno příslušně upravit záhlaví (jméno, funkce) a zápatí (telefon, e-mail) dopisu.

FEL - hlavičkový papír (verze AJ)

K univerzálnímu použití katedrou či pracovištěm fakulty - nutno příslušně upravit záhlaví (jméno, funkce ) a zápatí (telefon, e-mail) dopisu.

FEL - hlavičkový papír děkana fakulty

K přípravě dopisu, který má podepisovat děkan FEL. Nutno vpravo nahoře upravit či vynechat č.j. Ideálně zaslat souběžně s předložením na sekretariát děkana ve Word verzi k případné úpravě.

FEL - hlavičkový papír děkana fakulty (verze AJ)

K přípravě dopisu, který má podepisovat děkan FEL. Nutno vpravo nahoře upravit či vynechat č.j. Ideálně zaslat souběžně s předložením na sekretariát děkana ve Word verzi k případné úpravě.

FEL - šablona obecná (Arial)

Šablona FEL pro obecné dokumenty s delšími texty
- logo ČB, font Arial, předdefinované styly nadpisů (včetně ukázky stylů)
- možno vyměnit logo, upravit velikost stránky, upravit styly, odstranit číslování nadpisů apod.
(Arial není dle manuálu, ale je standartní a tudíž použitelný i v el. formě. Pro výhradně tištěné texty můžete změnit font stylu normální na Technika)

FEL - šablona smlouvy (Arial)

Šablona FEL pro smlouvy
- v hlavičce různá loga (nadbytečná odstraňte), font Arial, předdefinované styly nadpisů pro jednotlivé oddíly/paragrafy smlouvy, tak, aby se číslovaly automaticky (včetně ukázky stylů)
- možno vyměnit logo, upravit velikost stránky, upravit styly, upravit číslování nadpisů apod.
(Arial není dle manuálu, ale je standartní a tudíž použitelný i v el. formě. Pro výhradně tištěné texty můžete změnit font stylu normální na Technika)

Mustr obálky C6 malé 11,4x16,2cm

Mustr obálky C6 bez navázání na zdroj dat

Mustr obálky C6 malé 11,4x16,2cm - hromadná korespondence

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno doplnit zpáteční adresu, upravit vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence..

Mustr obálky DL dlouhé 11x22cm

Mustr obálky DL bez navázání na zdroj dat

Mustr obálky DL dlouhé 11x22cm - hromadná korespondence

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno doplnit zpáteční adresu, upravit vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence.

MUSTR-seznamy - ukázkový zdroj dat pro hromadnou korespondenci

Excel se dvěma listy s ukázkovými seznamy použitými pro MUSTR_stitky... a MUSTR_obalka...
Seznamy je možno upravit a využít je pro štítky či obálky ve wordových dokumentech hromadné korespondence.

Mustr štítků 7x3,6cm

Mustr štítků 7x3,6cm bez navázání na zdroj dat

Mustr štítků 7x3,6cm - hromadná korespondence - seznam lidí

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam lidí z MUSTR_seznam.
Je možno upravit texty, vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence

Mustr štítků 7x3,6cm - hromadná korespondence - seznam obecný

Wordový dokument hromadné korespondence využívající seznam z MUSTR_seznam.
Je možno upravit texty, vkládáná pole, upravit zdrojový seznam či vybrat úplně jiný seznam - vše na kartě Korespondence

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová