Popis předmětu - B0B16HT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B16HT1 Historie vědy a techniky 1
Role:V, P, PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Efmertová M. Zakončení:KZ
Přednášející:Efmertová M., Mikeš J. Kreditů:4
Cvičící:Efmertová M., Mikeš J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16HT1

Anotace:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po současnost. Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia Historie vědy a techniky.
2. Základní heuristika oboru.
3. Pravěké technologie a věda a vynálezy ve starověku.
4. Technické vybavení ve středověku a renesanní vědecké a technické myšlení.
5. Komparace univerzitního a technického školství v Evropě a v českých zemích.
6. Manufakturní období, industrializace a jejich ekonomické důsledky.
7. První průmyslová revoluce a její emancipace v evropských zemích.
8. Od osvícenství k osvětlení.
9. Komunikační systémy.
10. Druhá průmyslová revoluce a urbanizace.
11. Vývoj elektrotechniky.
12. Akcelerace technického vývoje po roce 1945.
13. Moderní technologie současnosti.
14. Hodnocení vlivu techniky na společnost.

Osnovy cvičení:

Literatura:

HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny spolenočsti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1. EFMERTOVÁ, Marcela, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století: studie k vývoji elektrotechnických oborů. 1. vyd. Praha, Libri, 1999, 211 s. ISBN 80-85983-99-0. JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5. TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36. STEINER, Jan (ed.). Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. ást 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav SAV, 1991. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0. MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8. MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4. JÍLEK, F., SMOLKA, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM, Praha 1983-1995. SMOLKA, I. (ed.). Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3.,NTM, Praha 2003.

Požadavky:

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V 6
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V 6
BPOI3_2018 Software V 6
BPOI2_2018 Internet věcí V 6
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V 6
BPOES Před zařazením do oboru V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V 6
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 1
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 1
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 6
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V 6
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PV 1
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 1
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 1
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 6
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOI2_2016 Internet věcí P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 6
BPSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)