Popis předmětu - B0B36MOOC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B36MOOC Massive Open Online Course
Role:  Rozsah výuky:1P
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Šišlák D. Zakončení:Z
Přednášející:Šišlák D. Kreditů:2
Cvičící:Šišlák D. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36mooc/start

Anotace:

Cílem tohoto volitelného předmětu je nabídnou studentům doplněk k současné nabídce předmětů ve formě možnosti absolvovat zvolený a schválený kurz MOOC. Aktuálně jsou nabízeny dvě možnosti: Udacity (https://www.udacity.com) a edX (https://www.edx.org/). Tento kurz může student absolvovat jednou v bakalářském a jednou v magisterském studiu. Pokud má student zájem získat zápočet za tento volitelný předmět, je potřeba výběr kurzu nechat před jeho absolvováním nechat schválit garantovi tohoto předmětu. Garant předmětu posoudí překryv předmětu s existujícími předměty programu a oboru, jež student studuje. Další informace k postupu schvalování a podmínek pro získání zápočtu na stránce předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36mooc/start

Osnovy přednášek:

1.-14.  Obsah přednášek závisí na zvoleném kurzu

Osnovy cvičení:

1.-14.  Obsah jednotlivých úloh závisí na zvoleném kurzu

Literatura:

Studijní materiály: závisí na zvoleném kurzu

Požadavky:

Předpokládaná znalost: závisí na zvoleném kurzu

Klíčová slova:

MOOC Massive Open Online Course

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)