Popis předmětu - BE0B02RM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0B02RM1 Review of Mathematics 1
Role:  Rozsah výuky:4p+4s
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Žáček M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Remeš Z., Žáček M. Kreditů:8
Cvičící:Remeš Z., Žáček M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE0B02RM1

Anotace:

Osnovy přednášek:

1) Mathematical symbols, basic algebra.
2) Functions and graphs.
3) Linear functions, quadratic functions.
4) Linear rational functions, power functions.
5) Logarithmic functions, logarithm properties, exponential functions.
6) Trigonometric functions, summary of trigonometric identities.
7) Linear equations, linear inequalities.
8) System of linear equations.
9) Quadratic equations, quadratic inequalities.
10) Absolute value equations, absolute value inequalities
11) Logarithmic equations, exponential equations, trigonometric equations.
12) Complex numbers, arithmetic of complex numbers, complex plane.
13) Polar form of complex numbers, exponential form of complex numbers. De Moivre's theorem.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)