Popis předmětu - BAB37ZPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAB37ZPR Základy programování
Role:PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vítek S. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vítek S. Kreditů:6
Cvičící:Hamacek J., Navrátil V., Vencovský V., Vítek S., Zizien A. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BAB37ZPR

Anotace:

Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.

Osnovy přednášek:

1. Úvodní informace, organizace kurzu. První program.
2. Návrh jednoduchého algorimu, vývojový diagram. Struktura programů, rozklad problému na podproblémy.
3. Proměnné, výrazy, základní datové typy a jejich reprezentace a vzájemná konverze.
4. Funkce.
5. Větvení programu, cykly.
6. Datové struktury, pole, řetězce, ukazatele.
7. V/V operace, práce s textovými a binárními soubory.
8. Programovací styly, kódovací konvence. Odhad asymptotické složitosti.
9. Pokročilé datové struktury.
10. Debugování a testování.
11. Čitelnost kódu.
12. Přehled dalších programovacích jazyků.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s vývojovým prostředím, první program.
2. Datové typy, proměnné.
3. Funkce
4. Větvení programu
5. Cykly
6. Strukturované datové typy
7. Práce se soubory
8. Vyhledávací a třídící algoritmy
9. Abstraktní datový typ
10. Asymptotická složitost
11. Práce na projektu I.
12. Práce na projektu II.
13. Práce na projektu III.
14. Práce na projektu IV.

Literatura:

Allen Downey. Think Python, How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press, 2009

Požadavky:

Nejsou.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 1


Stránka vytvořena 18.6.2024 07:51:17, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)