Popis předmětu - B6B32PSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B32PSI Počítačové sítě
Role:P, PO Rozsah výuky:2P + 2C + 3D
Katedra:13132 Jazyk výuky:
Garanti:Boháč L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Boháč L., Kocur Z., Vaněk T. Kreditů:5
Cvičící:Bezpalec P., Boháč L., Kučerák J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B32PSI

Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky datových a počítačových sítí.
2. Fyzická a spojová vrstva, přenosová média a signály
3. Lokální síť Ethernet, přepínané sítě a jejich virtualizace.
4. Redundance v přepínaných Ethernet sítích – Spanning Tree protokol
5. Základy bezdrátových Wifi.
6. Síťová vrstva a její účel. Směrování a směrovací protokoly. Statické směrování. Směrovací tabulka. Pomocné protokoly a nástroje pro její ladění (ARP, ICMP, Ping, Tracert)
7. Dynamické směrování a význam výchozího směru.
8. Překlad IP adres a řízení provozu (ACL).
9. Centralizované přidělování IP adres (DHCP). Systém doménových jmen.
10. Elektronická pošta a SMTP protokol.
11. Protokoly transportní vrstvy (UDP, TCP).
12. Základy programování BSD soketů.
13. Zajištění bezpečnosti počítačových sítí.
14. Datová centra a ICT Cloudy.

Osnovy cvičení:

1. Obsah cvičení a opakování RM-OSI modelu.
2. Simulační a monitorovací nástroje počítačových sítí. Práce v PacketTraceru.
3. Seznámení se se zařízením laboratoře a základy konfigurace
4. Datová rozhraní a strukturované kabelážní systémy.
5. Sestavení a ověření funkce základní přepínaní Ethernet sítě.
6. Sestavení a ověření funkce přepínaní Ethernet sítě s podporou virtualizace.
7. Seminář IPv4 adresace. VLSM a CIDR. Výpočet adresace IPv4 sítě.
8. Základní nastavení směrované sítě, směrovací tabulka.
9. Nastavení směrování pomocí statistických záznamů a řešení jednoduché redundance pomoci plovoucích statických záznamů.
10. Sestavení směrované sítě s podporou RIP protokolu a zhodnocení vlastností.
11. Sestavení směrované sítě s podporou OSPF protokolu a zhodnocení vlastností.
12. Nasazení DHCP a DNS služeb a aplikace ACL filtrů v datové TCP/IP síti.
13. Nasazení překladu IP adres (NAT).
14. Zápočtový test.

Literatura:

Doporučená literatura: - Boháč, Bezpalec. Datové sítě, přednášky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2011. ISBN 80-01-04694-4. - Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001 - Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

Požadavky:

Speciální odborné znalosti nejsou zapotřebí.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 3
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 3
BPSIT3_2021 Business informatics P 3
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 3
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 3
BPOES Před zařazením do oboru PO 5
BPSIT Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 7.6.2023 14:50:09, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)