Popis předmětu - BE5B33PRG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B33PRG Programming Essentials
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Svoboda T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Němý M. Kreditů:6
Cvičící:Gupta P., Chaudhary A., Němý M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BE5B33PRG

Anotace:

The course focuses on understanding and mastering basic design principles of algorithms. It develops data abstraction coupled with the essential programming patterns. The emphasis is on creating readable and reusable programs.

Cíle studia:

The course focuses on understanding and mastering basic design principles of algorithms. It develops data abstraction coupled with the essential programming patterns. The emphasis is on creating readable and reusable programs.

Osnovy přednášek:

Introduction and course organization, evolution of programming languages. Algorithm design, the way of writing, flowcharts. Structure of a computer program. Problem decomposition. Variables, expressions, basic data types and their representation. Type conversions. Functions, pure and modifiers. Branching and loops, if-then-else, case, for, while. Data structures, arrays, strings. Pointers.
I/ O operations, reading and writing text and binary files.
Programming styles, coding conventions, estimating complexity of the implementation, asymptotic notation. Advanced data structures - structs, hash arrays. Debugging and testing. Making code human readable and programs reusable. Overview of programming languages variety.

Osnovy cvičení:

Computer Lab 01, first steps Computer Lab 02, variables, conditionals Computer Lab 03, Functions Computer Lab 04, Iterables Computer Lab 05, Non-trivial loops Computer Lab 06, Modules and testing Computer Lab 07, Files Computer Lab 08, Automated testing Computer Lab 09, Spam Filter I Computer Lab 10, Spam Filter II Computer Lab 11, Spam Filter III Computer Lab 12, Spam Filter IV Computer Lab 13, Spam Filter V

Literatura:

Allen Downey. Think Python, How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press, 2009 http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33prg/literature

Požadavky:

None. Only basic computer skills like editing ascii files.

Poznámka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33prg/start

Klíčová slova:

Basic programming, Python

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru P 1
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)