Popis předmětu - B4M39APG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M39APG Algoritmy počítačové grafiky
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Žára J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bittner J., Žára J. Kreditů:6
Cvičící:Bittner J., Hendrich J., Žára J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B4M39APG

Anotace:

Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli základním problémům počítačové grafiky a jejich řešením. Důraz je kladen na použití grafických primitiv ve 2D a 3D pro modelování a zobrazování scén, použití barevných modelů, obrázků, základním problémům a řešením fotorealistických zobrazovacích metod.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39APG

Cíle studia:

Studenti získají body na základě semestrálního projektu, konkrétně dle prezentace praktické implementace a funkčnosti projektu, teoretické prezentace projektu a kvality dokumentace. Rozsah znalostí u závěrečné zkoušky je dán obsahem přednášek.

Osnovy přednášek:

1. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace a vyhlazování
čar.
2. Rasterizace kružnice a elipsy, typy čar.
3. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem. Ořezávání.
4. Reprezentace 3D objektů, scéna, kamera, projekční transformace.
5. Zobrazování 3D těles, řešení viditelnosti.
6. Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely.
7. Odraz světla na površích, materiály, osvětlovací modely, BRDF, textury,
mapování textur.
8. Sledování paprsku (ray tracing). Úvod do globálního osvětlení.
9. Monte Carlo sledování paprsku. Plošné zdroje světla.
10. Radiozitní metoda výpočtu globálního osvětlení.
11. Obraz a jeho vlastnosti. Základy zpracování obrazu.
12. Komprese obrazu a obrazové formáty.
13. HDRI - Obrazy s vysokým rozsahem jasu.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se semestrálními projekty, rozdělení do skupin
2. Zadání semestrálního projektu
3. Konzultace - práce s literaturou
4. Konzultace
5. Konzultace - uživatelské rozhraní
6. Konzultace
7. Konzultace - implementace
8. Konzultace
9. Konzultace - testování úlohy
10. Konzultace
11. Předvádění implementace semestrální úlohy
12. Veřejná prezentace semestrální úlohy
13. Rozbor a hodnocení písemné zprávy
14. Rezerva

Literatura:

1) Žára a kol. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2004.
2) Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., and Hughes, J. Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd edition. Addison Wesley, 1997.
3) The OpenGL Reference Manual - The Bluebook.
http://www.opengl.org/documentation/blue_book/
4) Web předmětu
http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m39apg/start

Požadavky:

Znalost některé ze základních grafických knihoven (OpenGL, DirectX), schopnost programovat aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

počítačová grafika barva osvětlení zobrazování 3D scén

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI3_2018 Počítačová grafika PO 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)