Propagační materiály

Propagační materiály je možno získat na oddělení vnějších vztahů (místnost T2:C4-155, 1. patro)

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk