Popis předmětu - BE3M35SRL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M35SRL Flight Control Systems
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13135 Jazyk výuky:EN
Garanti:Hromčík M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hromčík M. Kreditů:6
Cvičící:Hromčík M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE3M35SRL

Anotace:

The course is devoted to classical and modern control design techniques for autopilots and flight control systems. Particular levels are discussed, starting with the dampers attitude angle stabilizers, to guidance and navigation systems. Next to the design itself, important aspects of aircraft modelling, both as a rigid body and considering flexibility of the structure, are discussed

Cíle studia:

Design and validation of flight control laws for aerospace applications.

Obsah:

Flight dynamics. Flight control systems architectures. Nonlinear and linearized models. Dampers. Attitude hold autopilots. VOR, ILS. Mission planning. Air traffic modelling and control.

Osnovy přednášek:

1. Introduction. Motivation.
2. Modelling the aircraft dynamics.
3. Linearized equations of motion. Longitudinal and lateral dynamics.
4. Longitudinal motin:dampers, attitude hold autopilots.
5. Lateral motion:dampers, attitude hold autopilots.
6. Quadratic-optimal design of dampers.
7. Quadratic-optimal design and attitude hold autopilots.
8. Path following problems: horizontal plane.
9. Stabilization of vertical speed.
10. Final approach.
11. Automatic landing systems.
12. Mission planning
13. Automatic avoidance ad conflicts resolution.
14. Air traffic modelling and control.

Osnovy cvičení:

Labs are devoted to two semestral projects - autopilot design and a satellite stabilzation hybrid control system design and simulation validation.

Literatura:

Nelson, Flight stability and automatic control, Springer, 2003, ISBN: 978-0070462731. Stevens, Lewis, Aircraft simulation and control. Wiley, 2003, ISBN: 978-0471371458.

Požadavky:

Signals, systems and controls fundamentals.

Poznámka:

Stránky předmětu:https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=46

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)