Přehled kateder a pracovišť

13101 Katedra matematiky
Adresa: Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 5113,
E-mail: 13101@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
 
13102 Katedra fyziky
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2331
E-mail: 13102@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
 
13104 Katedra jazyků
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 3590
E-mail: 13104@fel.cvut.cz
Vedoucí: Mgr. Petra Jennings
 
13113 Katedra elektrotechnologie
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2123
E-mail: 13113@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
 
13114 Katedra elektrických pohonů a trakce
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2151
E-mail: 13114@fel.cvut.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.
 
13115 Katedra elektroenergetiky
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2160
E-mail: 13115@fel.cvut.cz
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
 
13116 Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Adresa: Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 5147
E-mail: 13116@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
 
13117 Katedra elektromagnetického pole
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2280
E-mail: 13117@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
 
13131 Katedra teorie obvodů
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2288
E-mail: 13131@fel.cvut.cz
Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
 
13132 Katedra telekomunikační techniky
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2103
E-mail: 13132@fel.cvut.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
 
13133 Katedra kybernetiky
Adresa: Karlovo nám. 13, 120 00 Praha 2
Tel.: (+420) 22435 7666
E-mail: 13133@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
 
13134 Katedra mikroelektroniky
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2794
E-mail: 13134@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
 
13135 Katedra řídicí techniky
Adresa: Karlovo nám. 13, 120 00 Praha 2
Tel.: (+420) 22435 7488
E-mail: 13135@fel.cvut.cz
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
 
13136 Katedra počítačů
Adresa: Karlovo nám. 13, 120 00 Praha 2
Tel.: (+420) 22435 7337
E-mail: 13136@fel.cvut.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
 
13137 Katedra radioelektroniky
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2205
E-mail: 13137@fel.cvut.cz
Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
 
13138 Katedra měření
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2191
E-mail: 13138@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
 
13139 Katedra počítačové grafiky a interakce
Adresa: Karlovo nám. 13, 120 00 Praha 2
Tel.: (+420) 22435 7557
E-mail: 13139@fel.cvut.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
 
13210 Institut intermédií
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2343
E-mail: 13210@fel.cvut.cz
Vedoucí: Ing. Roman Berka, Ph.D.
 
13373 Středisko výpočetní techniky a informatiky
Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 2858
E-mail: 13373@fel.cvut.cz
Vedoucí: Ing. Martin Samek
 

Děkanát

  • Sekretariát děkana
  • Oddělení vnějších vztahů - PR
  • Zaměstnanecké oddělení
  • Studijní oddělení
  • Oddělení pro vědu a výzkum
  • Ekonomické oddělení
  • Oddělení finanční účtárny
  • Oddělení technicko provozní
  • Oddělení nákupů a veřejných zakázek
  • Podatelna

Projekty pro rozvoj pracovišť

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová