Popis předmětu - B0B39MM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B39MM1 Multimedia 1
Role:PS, PV, V Rozsah výuky:2P+2L+8D
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Berka R., Rund F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Berka R., Husník L., Rund F. Kreditů:6
Cvičící:Berka R., Rund F. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0B39MM1

Anotace:

Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a nástrojů.

Cíle studia:

Cílem kurzu je uvedení studenta do oblasti multimédií v širším kontextu aplikací v němž se uplatňuje celá řada postupů využívajících více ale i méně známé nástroje tak, aby student nezůstával u zažitých a tradičních představ, ale aby se naučil stávající přístupy a aplikace v oblasti multimédií rozvíjet a aplikovat i v dosud neznámých souvislostech.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou přednášky orientované na technologie a postupy využívané v oblasti návrhu a realizace multimediálních projektů. Dále je obsah tvořen cvičeními zaměřenými na praktické ověření látky z přednášek. Studenti rovněž vypracovávají samostatný projekt spočívající v implementaci jednoduché multimediální aplikace.

Osnovy přednášek:

1. Signál a jeho metody popisu. Fourierova transformace.
2. Zvukové signály, popis a vnímání zvuku.
3. Číslicové zpracování zvukových signálů.
4. Prostorová akustika.
5. Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku.
6. Přístupy pro reprezentaci zvuku v prostoru a jejich aplikace v multimédiích a VR.
7. Snímání a záznam obrazu, technická zařízení.
8. Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa.
9. Stereoskopie
10. Ukládání obrazu a videa, datové formáty.
11. Snímání pohybu a interakce.
12. Archivace, distribuce a prezentace multimediálního obsahu.
13. Osvětlování a osvětlovací technika.
14. Pojem multimédia jako prostředek komunikace a oblasti aplikací.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s prostředím a s předmětem.
2. Zadání úloh.
3. Zpracování zvuku - dílna I.
4. Konzultace k projektům.
5. Snímání a reprodukce zvuku - dílna II.
6. Konzultace k projektům.
7. TEST I - akustika / konzultace.
8. Snímání videa - dílna III.
9. Konzultace k projektům.
10. Stereoskopie - dílna IV.
11. Konzultace k projektům.
12. TEST II - vizual/ konzultace.
13. Konzultace k projektům.
14. Prezentace projektů, zápočet.
Semestrální práce: Jeden projekt v průběhu celého semestru.

Literatura:

Berka a kol.: Multimédia I, skripta, ČVUT, 2016.

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku Java nebo C++ (viz také https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b39mm1/start).

Klíčová slova:

multimédia, komprese obrazu, formáty videa, osvětlování, snímání obrazu, snímání videa, snímání zvuku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 3
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu PS 3
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BKSIT Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 13.6.2024 17:51:20, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)