Popis předmětu - B3B04PSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B04PSA Akademické psaní
Role:V, P Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jennings P. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Pinková J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B04PSA

Anotace:

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Studenti se v předmětu seznámí s hlavními zásadami psaní odborných textů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Obsah:

Předmět vede studenty ke zdokonalení jazykových dovedností v písemných projevech a seznamuje studenty s hlavními zásadami psaní odborných textů.

Osnovy přednášek:

1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik
2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze
3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik
4. Databáze
5. Citování
6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení
7. Rešerše dle zadání
8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost
9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení
výsledku), průpravná cvičení
10. Zpráva o experimentu dle zadání
11. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik
12. Článek
13. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

Osnovy cvičení:

1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik
2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze
3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik
4. Databáze
5. Citování
6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení
7. Rešerše dle zadání
8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost
9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení
výsledku), průpravná cvičení
10. Zpráva o experimentu dle zadání
11. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik
12. Článek
13. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

Literatura:

Doporučená studijní literatura: JULÁKOVÁ, Eva. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-935-8. ALBERT, Tim. Winning the publications game: the smart way to write your paper and get it published. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781785230110. ČMEJRKOVÁ, Světla, Jindra SVĚTLÁ a František DANEŠ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Požadavky:

Sepsání odborného textu. Aktivní účast na hodinách. Povoleny 2 absence.

Klíčová slova:

článek, rešerše, citování, odborný styl

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P 1
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)