Popis předmětu - BE1M13JAS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M13JAS1 Quality and Reliability
Role:PV, P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:Mach P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mach P. Kreditů:6
Cvičící:Mach P., Molhanec M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M13JAS1

Anotace:

Terminology and definitions from the area of quality and reliability and their control, philosophy of quality, systems of quality control in the world. Reliability as a part of quality. Basic definitions from the area of reliability, basic distributions used in reliability and their basic characteristics. Back-up using a warm and cold standby, types of warm and cold standbys. Reliability of components and systems, calculation of reliability using composition and decomposition. and using a method of a list. Basic statistical methods and tools joined with quality control, managerial tools for quality control. Techniques FMEA and QFFD, house of quality. Capability of a process. Taguchi loss function. Audits. Statistical inspection.

Cíle studia:

Student will acquaint with basic systems for quality and reliability control and with characteristis of these parameters. He will meet with basic processes for calculation of quality and reliability parameters and with the basic tools for control these parameters.

Obsah:

Quality is a fundamental parameter in all processes of electrical engineering. Basic concepts of quality, basic quality management systems, and methods and tools to achieve optimal quality are described. The basic subset quality is reliability. The basic theory of reliability and methods of its calculation, basic types of mathematical distributions used in reliability, and types of redundancy to increase this parameter are presented.

Osnovy přednášek:

1. Terminology and definitions from the area of quality control and reliability. Systems of TQM, Kaizen, ISO 9000:2000, Poka-Yoke, Six Sigma.
2. Reliability as a part of quality. Basic reliability concepts. Basic reliability standards.
3. Types of reliability data. Theory of tolerances. Mathematical smoothing. Distributions used in reliability for a discrete variable.
4. Distributions used in reliability for a continuous variable.
5. Reliability of components and systems, method of composition and decomposition, method of a list.
6. Testing of data normality, data transformation.
7. Techniques of exploratory analysis, verification assumptions about data.
8. Accelerated reliability tests, Arrhenius and Eyring formula.
9. Derivation of reliability of and equipment, failure rate, repair rate.
10. Readiness, interval usability, coefficient of usability, coefficient of repairs. Systems with buffer containers.
11. Cold and warm standby, change of basic characteristics of a system by a back-up. Tree of failures, its construction and the use.
12. FMEA, QFD and house of quality.
13. Statistical inspection based on attributes, types of inspections.
14. Statistical inspection based on variables. Audits. Course of certification according to the ISO 9000:2000.

Osnovy cvičení:

1. Examples of systems of quality control. Costs joined with low quality, costs for quality control. Structure of a book of quality.
2. Topisc of team projects. Structure of a case study.
3. Processing of a case study.
4. The practical use of a theory of tolerances. The practical use of a mathematical smoothing.
5. Examples for the use of distributions for a discrete variable.
6. Examples for the use of distributions for a continuous variable.
7. Examples of a composition and decomposition of a system. Method of a list.
8. Normality testing by the use of a QC Expert program, skewness-kurtosis test. The use of an exploratore analysis.
9. Accelerated reliability testing.
10. Processing of a case study.
11. Processing of a case study.
12. Processing of a case study.
13. Defense of the projects.
14. Defense of the projects. Assessment.

Literatura:

1. David L. Goetsch, Stanley Davis. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. Pearson Education, 2012
2. Montgomery. D. C. Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons. 2012, 17th edition
3. D. C. Summeras. Quality mangements. Prentice Hall. 2008
4. Pyzdek, T., Keller, P.: The Six Sigma Handbook, McGraw-Hill, 2014
5. Breyfogle III, F. W. Implementing Six Sigma. New York: John Wiley & Sons. 1999

Požadavky:

A student must attend at training courses and must obtain an assessment before examination. A knowledge of lectured matter and laboratory tasks will be required at examination.

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Kvalita, spolehlivost, DOE, Ishikawovy nástroje, strom poruch, zálohování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM2_2018 Electrical Power Engineering P 1
MEEEM1_2018 Electrical Drives P 1
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics P 1
MEEEM3_2018 Technological Systems P 1
MELAK_2016 Avionika PV 2,3


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)