Popis předmětu - BV002FEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002FEN Fyzika pro elektroenergetiku
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Cikhardt J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Cikhardt J., Kubeš P. Kreditů:4
Cvičící:Cikhardt J., Kubeš P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002FEN

Anotace:

Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.

Cíle studia:

Seznámení se současným stavem poznání a výhledy do budoucna

Obsah:

Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. . Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.

Osnovy přednášek:

1. Úvodní hodina, základy atomové a jaderné fyziky (Cikhardt)
2. Jiskrový výboj (Kubeš)
3. Kulové blesky (Kubeš)
4. Energetická bilance jaderných reakcí, štěpné reaktory (Wagner)
5. Demonstrace fúzní reakce v laboratoři katedry fyziky (Cikhardt)
6. Vlastnosti silných magnetických polí, magnetické dynamo (Kubeš)
7. Záření, spektra různých zdrojů (Cikhardt)
8. Měřící metody a přístroje používané v impulsní silnoproudé elektronice (Cikhardt)
9. Tokamak (Cikhardt/Entler)
10. Laser PALS – (Cikhardt)
11. Měřící metody a přístroje používané v jaderné diagnostice (Cikhardt)
12. Měření gama spekter (Cikhardt)
13. Konzultace, zápočet (Cikhardt)

Osnovy cvičení:

1. Vlastnosti elektrických výbojů - doutnavý výboj, koróna, oblouk, (Cikhardt)
2. Vlastnosti bleskových výbojů a bouřkové činnosti (Kubeš)
3. Fyzika Magnetických pinčů (Kubeš)
4. Termonukleární fúze (Kubeš)
5. Vývoj hvězd a vývoj vesmíru (Kubeš)
6. Elektrický oblouk (Cikhardt)
7. Impulzní silnoproudá elektronika (Cikhardt)
8. Laboratorní magnetické pinče (Cikhardt)
9. Výkonové lasery (Cikhardt)
10. Urychlovače (Cikhardt)
11. Neutronová diagnostika (Cikhardt)
12. Obrazová diagnostika plazmatu
13. Náhradní měření (Cikhardt)

Literatura:

1. P. Kubeš, Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, KF FEL ČVUT 2004, http://www.aldebaran.cz/studium.
2. Přednáškové prezentace

Požadavky:

Vypracování jednoho referátu na volitelné téma.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Klíčová slova:

Elektrické výboje v plynech, jaderná fúze a její charakteristika v laboratořích, záření plynů.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)