Popis předmětu - B2B15UELA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B15UELA Úvod do elektrotechniky
Role:PV Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hrzina P., Müller Z. Zakončení:KZ
Přednášející:Hrzina P., Müller Z. Kreditů:4
Cvičící:Bálský M., Hrzina P., Müller Z., Straka L. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B15UELA

Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky
2. Materiály v elektrotechnice 1
3. Materiály v elektrotechnice 2
4. Stejnosměrné stroje
5. Střídavé stroje
6. Elektrochemické zdroje
7. Základy světelné techniky a osvětlování
8. Struktura elektroenergetického odvětví
9. Přenosové a rozvodné soustavy
10. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé
11. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové
12. Obnovitelné zdroje elektrické energie
13. Fotovoltaické zdroje a systémy
14. Klasifikovaný zápočet

Osnovy cvičení:

1. Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
2. Materiálová měření a ukázky technologií
3. Elektrická měření a ukázky technologií
4. Laboratoře VN a školní elektrárna
5. Světlo a teplo
6. Obnovitelné zdroje

Literatura:

Vzhledem k značné šíři záběru předmětu není studentům doporučována konkrétní literatura. Přednášející během přednášek a studenti sami (formou diskusí MOODLE) vyhledávají relevantní články, videa a informace. Všechny doplňující informace k předmětu jsou dostupné na: https://moodle.fel.cvut.cz/

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a složení závěrečného testu (písemná práce), která slouží ke klasifikaci zápočtu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 1


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)