Patenty a licence

Duševní vlastnictví může být chráněno patentem podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích a nebo podle autorského zákona. Počítačové programy prakticky není možné v Čechách patentovat, obvyklá je právě ochrana podle autorského zákona. V USA se programy patentují běžně.

Autorské dílo vzniklé na FEL může být zaměstnaneckým dílem nebo dílem školním.

Majitelem zaměstnaneckého díla je ČVUT, původce nebo autor má nárok na odměnu.

Školní dílo je vytvořeno studentem ke splnění jeho studijních povinností. Majitelem školního díla je student, škola má právo dílo užívat.

Vynález nebo vznik autorského díla je třeba ohlásit zaměstnavateli. Více informací na stránkách patentového střediska ČVUT.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.