Časový plán akademického roku 2023/2024 FEL ČVUT


Zimní semestr

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je lichý)*
25. 9. 2023 - 14. 1. 2024
Zahájení akademického roku** 25. 9. 2023
Imatrikulace studentů 1. ročníku 16. 10. 2023
Předběžné zápisy do letního semestru 6. 11. - 16. 11. 2023
Děkanský den 20. 11. 2023
Promoce bakalářů a inženýrů - podzimní termín 22. - 24. 11. 2023
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2023
Zimní prázdniny 25. 12. 2023 - 7. 1. 2024
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 9. 1. 2024
Zkouškové období (5 týdnů)*** 15. 1. - 18. 2. 2024
Zápisy do letního semestru 29. 1. - 19. 2. 2024
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 29. 1. - 9. 2. 2024
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 5. 2. - 9. 2. 2024

* Týden od 8. 1. 2024 vyučován jako sudý.

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutné získat nejpozději do 18. 2. 2024

Svátky: 28. 9. 2023 (ČT), 17. 11. 2023 (PÁ)

Děkanský den: 20. 11. 2023 (PO)

Letní semestr

19. 2. 2024 - 30. 6. 2024
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)
19. 2. - 26. 5. 2024
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských specializací 4. 3. - 28. 3. 2024
Promoce bakalářů a inženýrů - jarní termín 28. 3. 2024
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských programů pro akademický rok 2024/2025 do 31. 3. 2024
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2024/2025 15. 4. - 26. 4. 2024
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2024
Rektorský den 14. 5. 2024 (ÚT)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 24. 5. 2024
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2024/2025 (v oborových komisích) 27. 5. - 7. 6. 2024
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 27. 5. - 30. 6. 2024
Zápisy vyšších ročníků bakalářského a magisterského studia do akademického roku 2024/2025 10. 6. - 20. 9. 2024
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 10. 6. - 20. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 10. 6. - 28. 6. 2024
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2024/2025
 - náhradní termín přijímací zkoušky
11. 6. 2024
18. 6. 2024
Zápisy do prvního ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2024/2025 (předprázdninový termín) 27.6. 2024
Zápisy do prvního  ročníku magisterského studia pro akademický rok 2024/2025 (předprázdninový termín) 28. 6. 2024
Letní prázdniny (9 týdnů) 1. 7. - 31. 8. 2024
Zápisy do prvního ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2023/2024 (pouze on-line) 14. 8. 2024
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**** 2. 9. - 6. 9. 2024
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu z června 2024 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 2. 9. - 6. 9. 2024
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2024/2025 (poprázdninový termín) 10.9. 2024
Zápisy do prvního ročníku magisterského studia pro akademický rok 2024/2025 (poprázdninový termín) 11.9. 2024
Konec akademického roku 2023/2024 22. 9. 2024

**** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 6. 9. 2024

Svátky: 29. 3. 2024 (PÁ), 1. 4. 2024 (PO), 1. 5. 2024 (ST), 8. 5. 2024 (ST)
Rektorský den: 14. 5. 2024 (ÚT)

Náhrada výuky: 9. 5. 2024 (ČT) bude středeční výuka (lichý týden) za 8. 5. (ST)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2024/2025 23. 9. 2024
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2024/2025 8. 10. 2024
Promoce bakalářů a inženýrů - podzimní termín 20. - 22. 11. 2024
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2024
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 7. 1. 2025
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 27. 1. - 7. 2. 2025
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 3. 2. - 7. 2. 2025

25. 11. 2022 projednáno AS FEL

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 

Přehled termínů SZZ

Termín ZS Termín LS Odst. Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky
25. 9. - 25. 10 2023 19. 2. - 19. 3. 2024 3/2 Témata závěrečných prací vypisují katedry v jazyce českém nebo anglickém zpravidla během prvního měsíce po zahájení výuky v každém semestru.
do 28. 1. 2024 do 9. 6. 2024 3/3 ... vybrat si téma ... nejpozději před začátkem řádných zápisů do semestru (standardně v 5. semestru bakalářského studia a 3. semestru u studia magisterského)
do 11. 9. 2023 do 5. 2. 2024 3/3 Návrhy zadání musí vedoucí závěrečné práce předložit ke schválení vedoucímu katedry obhajoby nejpozději dva týdny před zahájením následujícího semestru.
do 24. 9. 2023 do 18. 2. 2024 3/4 Na návrh vedoucího katedry obhajoby děkan schválí zadání závěrečné práce nejpozději začátkem semestru,
29. 1. - 19. 2. 2024
(pro SZZ v LS 2023/2024)
10. 6. - 20. 9. 2024
(pro SZZ v ZS 2024/2025)
3/7 Student si zapisuje předmět "Bakalářská práce", resp. “Diplomová práce” v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia.
do 9. 1. 2024 do 24. 5. 2024 3/7,8 Závěrečnou práci je třeba odevzdat ... v termínu uvedeném v časovém plánu.
Student je povinen odevzdat závěrečnou práci v semestru, ve kterém si předmět "Bakalářská práce", resp.“Diplomová práce” zapsal.
do 30. 11. 2023 do 30. 4. 2024 3/10 Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce v rámci děkanem stanovených termínů konání státních závěrečných zkoušek.
do 31. 1. 2024 (BS),
do 24. 1. 2024 (MS)
do 5. 6. 2024 3/10 … nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státních závěrečných zkoušek splní student svůj studijní plán

 Procesní portál Procesní diagramy