Popis předmětu - BEAM33ZMO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM33ZMO Medical Image Processing
Role:PS, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kybic J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kybic J. Kreditů:6
Cvičící:Baručić D., Kybic J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/zmo

Anotace:

Předmět popisuje algoritmy digitálního zpracování 2D a 3D obrazů, s důrazem na biomedicínské aplikace. Důkladněji proto budou probrány zejména nejpoužívanější techniky při zpracování medicínských obrazů: segmentace, registrace, a klasifikace. Metody budou ilustrovány řadou příkladů na lékařských datech. Studenti si vyzkouší implementaci některých algoritmů v rámci cvičení. Vzhledem k velmi značnému překryvu předmětů A6M33ZMO a A4M33DZO budou tyto předměty v letošním roce vyučovány společně. Prosím sledujte www stránku předmětu. http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33zmo/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33ZMO

Cíle studia:

Naučit se principům a použití základních algoritmů pro zpracování lékařských a biologických obrazů, zejména registrace, segmentace a klasifikace. Jednodušší algoritmy budou studenti sami implementovat.

Osnovy přednášek:

1. Segmentace - metody aktivních kontur, levelsety
2. Statistické modely pro segmentaci
3. Segmentace na základě superpixelů a grafových modelů
4. Segmentace pomocí textury
5. Segmentace pomocí hlubokého učení
6. Detekce buněk a buněčných jader
7. Detekce cév a vláken
8. Detekce plicních nodulů a mamografie
9. Lokalizace orgánů a struktur
10. Registrace založená na bodech a kritériích podobnosti
11. Elastická registrace
12. Registrace pomocí hlubokého učení.

Osnovy cvičení:

Cvičení probíhají v počítačové laboratoři, kde si studenti prakticky vyzkouší některé probrané algoritmy. Některé vybrané metody sami naprogramují, v ostatních případech se naučí používat existující volně dostupné knihovny a toolboxy. Tímto způsobem získají studenti nejen základní přehled o existujících metodách, ale budou jim i hlouběji rozumět a řadu z nich se naučí prakticky používat.

Literatura:

[1] Sonka M., Fitzpatrick J. M.: Handbook of Medical Imaging, vol.2. SPIE Press, 2000.
[2] Bankman, I.: Handbook of Medical Imaging, Processing and Analysis, vol.1. Academic Press, 2000.
[3] Hlaváč, V., Sedláček, M.: Zpracování signálů a obrazů, Skripta ČVUT Praha, Praha, 2001.

Požadavky:

Základní znalost zpracování signálů včetně Fourierovy transformace, základní znalost principů lékařských zobrazovacích metod.

Klíčová slova:

zpracovani obrazů, lékařské zobrazovací metody, registrace, segmentace, klasifikace, interpolace, detekce, rekonstrukce, potlačení šumu, aktivní kontury.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation PV 3
MEBIO1_2018 Bioinformatics PV 3
MEBIO4_2018 Signal Processing PV 3
MEBIO3_2018 Image Processing PS 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)