Popis předmětu - B0B13KEO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Papež V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Brejcha M., Papež V. Kreditů:4
Cvičící:Brejcha M., Papež V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B13KEO

Anotace:

Návrh a konstrukce desek plošných spojů a sestav. Jednostranné, oboustranné a vícevrstvé desky. Technologie vsazované montáže a povrchové montáže. Návrhy předloh plošných spojů. Pasivní a polovodičové součástky pro elektronické obvody. Rozmísťování a automatické osazování součástek. Pájecí techniky. Testování desek plošných spojů ve výrobě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: B0B13KEO

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních elektronických součástek, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu a realizace PCB a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

Osnovy přednášek:

1. Způsoby realizace elektronického obvodu, vliv na konstrukci
2. Technika návrhu reálného obvodu
3. Technologie plošných spojů a montáže součástek
4. Praktický návrh plošných spojů
5. Počítačový návrh
6. Specifické vlastnosti pasiv. součástek ve vztahu k aplikaci
7. Specifické vlastnosti aktivních součástek
8. Napáječe pro elektronické obvody, návrh, realizace
9. Zásady při osazování součástek, pájení, povrchová úprava
10. Spínací a propojovací členy
11. Uvádění do provozu, ověření funkce
12. Výběr měřicích metod a přístrojů
13. Vliv konstrukce na spolehlivost zařízení
14. Základní normy pro elektronická zařízení

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Bezpečnostní předpisy. Katalogy součástek
2. Způsoby realizace elektronických obvodů
3. Návrh desky plošného spoje
4. Počítačový program KICAD
5. Počítačový program KICAD
6. Realizace elektronického obvodu - schéma
8. Realizace elektronického obvodu - plošný spoj
9. Montáž součástek
10. Realizace elektronického obvodu - pájení
11. Ověřování funkce obvodu
12. Měření na obvodu
13. Závěrečná zpráva
14. Zápočet

Literatura:

Cetl, T., Papež, V.: Konstrukce a realizace elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2002 Formica-návrhový systém pro DPS www.papouch.com/cz/shop/product/formica-navrh-dps/
J. Peček: Elektronika v kostce, BEN 2002, ISBN 80-86056-80-5
Cetl, T.,Hrzina, P., Papež, V.: Příklady konstrukčních řešení elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2006

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, realizuje zvolené zařízení nebo elektronický obvod, odevzdá protokol o realizaci obvodu a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech. Ze 3 otázek u zkoušky nezodpoví maximálně 1.

Poznámka:

Rozsah výuky 2+2L

Klíčová slova:

Elektronické součástky, montáž desek s plošnými spoji

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 19.7.2024 17:51:06, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)