Popis předmětu - A5M34EZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy
Role:PV Rozsah výuky:3P+1L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Husák M. Zakončení:KZ
Přednášející:Husák M., Novák J., Teplý T. Kreditů:4
Cvičící:Husák M., Novák J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M34EZS

Anotace:

Ochrana budov před vnikem neoprávněných subjektů, okolí budov (perimetrická ochrana), ochrana budov proti vniku neoprávněných subjektů (plášťová ochrana, prostorová ochrana, detektory pohybu a obsazení prostoru), ochrana vnitřního vybavení a předmětů (předmětová ochrana), ochrana proti sabotáži zařízení. Přístupové systémy mechanické, elektronické a biometrické. Ochrana proti úniku energetických médií (plyn, voda, teplo), Ochrana osob před negativními vlivy prostředí a monitorovací systémy hlášení nouzových stavů (přehřáto, podchlazeno, zvýšení obsah plynů, atd.).Komponenty zabezpečovacích zařízení (mechanické zabezpečení, senzory, aktuátory, napájení, atd.), řídicí a komunikační jednotky, sběrnicové datové systémy pro zabezpečení, prostředky zajištění komunikace a přenosu datových zabezpečovacích signálů s vnějším prostředím, CCTV - uzavřené kamerové okruhy. Systémy řízení a zabezpečení inteligentních budov z hlediska komplexní propojení přístupových, řídicích a zabezpečovacích systémů. Spolehlivost systémů a spolehlivostní modely, dynamické a hybridní zálohování, logická chybovost systémů (chybování bezpečné a nebezpečné). Protipožární zabezpečovací systémy elektronické a hlásiče. Legislativa.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M34EZS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Křeček,S.: Příručka zabezpečovací techniky, Cricetus 2003
2. Husák,M. Elektronické skriptum, příprava 2008
3. Prospektová literatura firmy Jablotron, 2007
4. Teplý,T.: Přístupové systémy, studijní materiál, katedra mikroelektroniky, ČVUT FEL 2007
5. Koníček, T.: Kamerové systémy jako součást prevence kriminality, konf. e-Public Administration, Praha 13. 11. 2007

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 3
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)